Handlingsplan mot skadliga ämnen i förskolor - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Handlingsplan mot skadliga ämnen i förskolor

Miljökontoret i Borlänge kommun har gjort en inventering för att kartlägga material och produkter som kan innehålla skadliga ämnen i förskolor.

I Borlänge kommun finns 41 förskolor och 40 dagbarnvårdare som har verksamhet för cirka 3 000 barn. I kommunen finns också fem fristående förskolor. Inventeringen av skadliga ämnen har genomförts på uppdrag av miljönämnden i fem förskolor i kommunen. Kartläggningen visar att det finns kemikalier i vissa leksaker, inredning och annat som är skadliga. 

– Det är viktigt att vi prioriterar barnens hälsa. Därför tar vi nu fram en handlingsplan som beskriver hur vi ska fasa ut till exempel gammal elektronik och mjuka plastleksaker, säger Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande.

Handlingsplanen ska innehålla både enkla åtgärder som går att genomföra nu till mer långsiktiga, som att också byta ut byggnadsmaterial och inredning. Den kommer också att fokusera på rutiner och hur inköp till förskolornas verksamheter ska gå till. 

– Det blir en mycket viktig del för att stötta och höja personalens kompetens i dessa frågor. Till exempel att vi ska köpa material som är upphandlad på rätt sätt och att rätt material ur miljösynpunkt finns i vår verksamhet, säger Mari Jonsson (S), barn- och bildningsnämndens ordförande.

Nu kommer en arbetsgrupp ta fram handlingsplanen som ska återrapporteras till miljönämnden innan årets slut.

Förskola och pedagogisk omsorg

Välkommen till förskola och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun!