Hur mycket utsläpp har Borlänge råd med? - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Hur mycket utsläpp har Borlänge råd med?

Borlänge är en av tio kommuner i Sverige som nu har en egen koldioxidbudget. Budgeten visar att vi i Borlänge måste minska koldioxidutsläppen med 16,4 procent varje år mellan 2020 och 2040.

EU har nyligen beslutat att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet. Tio svenska kommuner har beslutat sig för att ha egna budgetar och koldioxidbudgetarna har tagits fram med hjälp av Ramboll och klimatledarskapsnoden vid Uppsala universitet. Koldioxidbudgeten handlar om det utsläppsutrymme vi har att röra oss med fram till 2040 när utsläppen ska vara nere på ungefär noll. 

Idag är det ganska svårt att leva klimatsmart eftersom stora delar av samhället är beroende av fossila bränslen. 

– Borlänge kommun tar klimatfrågan på största allvar. Vi måste minska vår egen klimatpåverkan och vi vill göra det enklare för de som bor och arbetar i Borlänge att göra hållbara val i sin vardag. Koldioxidbudgeten påverkar inte Borlängebon här och nu, men klimatomställningen påverkar var vi tar vår energi från, hur mycket energi vi förbrukar, vad vi äter, hur vi tar oss fram och hur vi konsumerar, säger Elina Brodén (MP), kommunalråd och miljönämndens ordförande. 

Budgeten ska fungera som ett underlag för politiska beslut och kommunens klimatmål framöver. 

– För första gången har vi en ordentlig genomlysning av våra utsläpp och det är tydligt vilka utsläppsminskningar vi behöver göra lokalt för att leva upp till klimatavtalet, säger Elina Brodén (MP), kommunalråd och miljönämndens ordförande. 

I budgeten beskrivs att kommunen kan påverka en del av utsläppen, men att industrin, företag och privatpersoner också behöver vara delaktiga.

– Vi behöver samverka med flera aktörer för att kunna sänka utsläppen totalt. Där behöver kommunen ta en samordnande roll, säger Elina Brodén (MP), kommunalråd och miljönämndens ordförande.

Fakta: Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och länderna ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet. 

Källa: regeringen