Innovationsguiden - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Nationell och internationell uppmärksamhet för arbete med unga

Vad skulle kunna göra barn tryggare och mer delaktiga inför en placering i familjehem? Det tog Borlänge kommuns individ- och familjeomsorg reda på. Resultatet blev ”Välkommen till oss” – ett lyckat koncept som väcker intresse i Sverige och utlandet.

När individ- och familjeomsorgen i Borlänge kommun ska göra en familjehemsplacering  vill man göra det så bra som möjligt för barnen. För att få veta hur vi kunde blir bättre har individ- och familjeomsorgen frågat dem som vet bäst – barnen och ungdomarna själva. Det har lett till ett helt nytt sätt att informera på och som uppmärksammas av SKLs Innovationsguiden, bland annat genom en film. Informationshäftet ”Välkommen till oss” är ett initiativ av personalen på individ- och familjeomsorgen i Borlänge kommun.

–  Innehållet i det nya informationshäftet är skapat utifrån barn och ungdomars egna erfarenheter av familjehemsplaceringar. Det är alltför vanligt att vi vuxna tror oss veta vad bra information är, men när vi frågade barnen fick vi upp ögonen för att vi missat saker som de tycker är jätteviktiga, säger Cecilia Wagneryd, metodstödjare på barn- och ungdomsenheten.

Innovationsguidens metoder fokuserar på att förstå och skapa empati för de som berörs av en utmaning. Därför har samtal förts med barn och ungdomar om deras egna erfarenheter.

– Vi frågade dem om deras upplevelser från innan, under och efter placeringen. Det var verkligen värdefullt för oss och barnen var väldigt generösa med att dela med sig av sina erfarenheter för att hjälpa oss med vårt arbete, säger Cecilia Wagneryd.  

Individ- och familjeomsorgen kommer också att delta vid en internationell konferens i Dublin 4-7 juli och berätta om framgångsfaktorerna som arbetet har lett till.

Fakta om Innovationsguiden

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

Metoden hjälper att:

• förstå en utmaning ur användarens perspektiv

• förstå vad som skapar ett värde för användaren och om ”rätt” problem löses

• arbeta fram tjänster och processer som används och uppskattas av användaren.

Filmen om Borlänge kommuns arbete