Klart vilka som ska styra Borlänge - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Klart vilka som ska styra Borlänge

Sedan valet den 9 september har Borlängepolitikerna diskuterat hur makten ska fördelas och nu är det klart vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Borlänge kommer styras av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Omsorg för alla under mandatperioden 2018-2022. Den nya majoriteten har enats om en ny politisk plattform, ”100 punkter för ”Utveckling av Borlänge 2019–2022”. 

Nu i början av den nya mandatperioden behöver några viktiga beslut fattas. Bland annat ska nämndplanerna justeras utifrån nya nämndstrukturer. Mer information och tidsplan meddelas nästa (vecka 43). 

Det här händer nu

23 oktober

Mandatperioden för nya kommunfullmäktige började den 15 oktober 2018 till och med 14 oktober 2022. Första sammanträdet med fullmäktige är dock först 23 oktober. Då ska kommunfullmäktige välja ordförande, 1:a vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

20 november

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november väljs ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Nämndernas mandatperiod startar den 1 januari 2019.

 

Läs mer om den nya majoriteten på respektive partis webbsida, se länkar nedan.