Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 18 september

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 18 september, klockan 13.30, i Stadshusets sessionssal. Sammanträdet TV-sänds även direkt på webben.

Arbetsordning 

Redovisning årets kommunutvecklare ca kl. 15:30

1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
2. Inkomna medborgarförslag
3. Revisionen informerar
4. Värdegrundsberedningens slutrapportering

5. Förvärv av Galaxen (Hagalund 1:7) samt fortsatt projektering för kulturhus
6. Svar på medborgarförslag om skötsel av tätortsnära skogar i Borlänge
7. Svar på medborgarförslag om brist på parkering vid Hagagymnasiet tillgängliga för elever
8. Svar på medborgarförslag om att låta Jussistatyn på Jussi Björlings torg sjunga
9. Svar på medborgarförslag om bildande av kommunalt kultur- och naturreservat Igelmyran
10. Svar på medborgaförslag angående särskilda grupper i svenska och engelska för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter inom ramen för sommarskolan
11. Svar på medborgarförslag om införande av regler för fyrverkerier
12. Svar på medborgarförslag om ändring av cykelväg vid Ringen

13. Svar på motion från (M) att skapa enhetliga regler för kommunens föreningar som når högt i seriespel
14. Svar på motion från (M) om att införa integrationsplikt
15. Svar på motion från (SD) om övergångsställe mellan Kupolen och IKEA
16. Svar på motion från (SD) om att Borlänge kommun begär en paus i mottagandet av nyanlända
17. Återrapportering av medborgarförslag vars beredning inte slutförts
18. Återrapportering av motioner vars beredning inte slutförts
19. Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2018, omsorgsnämnden
20. Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2018, individ- och familjeomsorgen
21. Interpellationer/frågor
22. Inkomna motioner
23. Valärenden
24. Delgivningar

Sammanträdet webbsänds via länken nedan.

Närradiosändning på 98,6 MHz.