Kulturstipendium - Borlänge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Vem tycker du ska få årets kulturstipendium?

Det är dags att söka eller lämna förslag till Borlänge kommuns kulturstipendium 2018.

Kulturstipendiet ska delas ut till en person som i sin skapande konstnärliga verksamhet visat betydande förmåga eller lovande förutsättningar och som med ekonomiskt stöd kan bereda arbetsro för nytänkande gärning eller annan möjlighet till vidareutveckling inom sitt konstnärliga område.

Stipendiesumman är 30 000 kronor och kan tilldelas en person, som är bosatt i Borlänge eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiater ska skickas till kulturnämnden senast måndagen den 7 maj 2018, via e-post kulturnamnden@borlange.se eller via post till Borlänge kommun, kulturnämnden, 781 81 Borlänge.

Kulturstipendium

Kulturstipendiater genom åren.