Lämna synpunkter på VA-planen - Borlänge kommun
Borlänge kommun
Servicecenter
0243-740 00
Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Lämna synpunkter på VA-planen

Ett förslag till vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Borlänge kommun har tagits fram.

Syftet med VA-planen är att få en långsiktig och heltäckande planering för vatten och avlopp i hela kommunen. Förslaget till VA-plan består både av en bakgrundsbeskrivning och av en handlingsplan. Förslaget till utbyggnadsplan finns som ett separat dokument för att underlätta för de Borlängebor som endast är intresserade av kommunens utbyggnadsplaner. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Förslaget till VA-plan finns tillgängligt under perioden 10 januari – 28 februari.

Läs mer här.