"Målet är att driften ska nå ett nollresultat" - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

"Målet är att driften ska nå ett nollresultat"

Prognosen för Borlänge kommuns ekonomi visar ett 14 miljoner bättre resultat jämfört med den tidigare prognosen från februari 2018.

Den första översiktliga prognosen för 2018, som gjordes direkt efter bokslutsarbetet för förra året, visade på ett underskott för driftverksamheten med -36,5 miljoner. Efter fortsatt arbete med åtgärder och handlingsplaner, är den nya prognosen för driftverksamheten -22,6 miljoner, vilket är 14 miljoner bättre. Målet är att driften ska nå ett nollresultat. Det totala resultatet för kommunen prognastieras till -2,8 miljoner för 2018.

– Vi har utmaningar i driften det kommande året, speciellt inom arbetsmarknad och socialnämndens verksamhetsområde. Majoriteten har under mandatperioden haft en ekonomi i balans och vi jobbar fortsatt mot målet om att driften ska nå ett nollresultat. Det nya resultatet visar att verksamheterna har jobbat intensivt med prognoserna under mars månad, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.