Medborgarförslag blev skatepark - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Medborgarförslag blev skatepark

Skateåkaren Sverker Löding saknade en plats för utomhusskate i Borlänge och skickade in ett medborgarförslag. Det resulterade i en skatepark som idag är populär både bland unga åkare och bland eliten.

Efter några år i Malmö flyttade Sverker Löding tillbaka till Borlänge. Inspirerad av Malmös skateparker, saknade han en utomhusplats i Borlänge och började skissa på ett medborgarförslag. Förslaget togs upp i fritidsnämnden och Sverker blev så småningom inbjudan till ett så kallat lotsmöte för att presentera idén. 

Efter det drog ett omfattande arbete igång där Sverker la ner mycket tid på att skissa, ta reda på kostnader för asfalt med mera. Kommunen stöttade bland annat i frågor som rörde utredning av mark och bullernivåer. 

– Det betyder jättemycket för mig. Jag känner att det är så många människor som har tagit mina idéer på allvar. Jag känner också att det faktiskt går att förändra, att jag faktiskt kan påverka hur till exempel skateboardmöjligheterna i Borlänge ser ut, säger Sverker Löding. 

Från förslaget till att ytan var färdig att åka på tog ungefär 1,5 år. Ambitionen för parken är att efterlikna gatumiljöer och att den är plan gör att det passar såväl unga åkare som Sverigeeliten. 

Föreningen ”All on Board” startades i samband med byggnationen och parken och är medlemmar i svenska skareboardförbundet och riksidrottsförbundet. Föreningen har varit en del av sommarskolans ledarledda aktiviteter 2017–2018 och det finns närmare 20 kompletta utrustningar med hjälmar och skateboards att låna gratis på Fryshuset. 

– Jag vill att det ska vara möjligt med spontanidrott, att man inte är bunden till träningstider och att det ska vara så tillgängligt, även om man inte har egen utrustning, säger Sverker Löding.

Discgolfbana

Ett annat medborgarförslag som blivit verklighet är discgolfbanan i Tjärna sandtag. Det är en bana med nio hål och varierande längd mellan hålen 70-170 meter. Borlänge Discgolfklubb ansvarar för anläggningen.

Fryshuset Borlänge

Fryshuset Borlänge finns i lokalerna som tidigare kallades Cozmoz (Engelbrektsgatan 34).

Tjärna Discgolfbana

9-hålsbanan finns i Tjärna sandtag. Hålen varierar i längd mellan 70 och 170 meter. Banan är kuperad med inslag av sand och skog.