Nu byts infartstavlorna ut - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Nu byts infartstavlorna ut

Borlänge kommun börjar nu att byta ut de gamla infartstavlorna mot nya digitala tavlor. De digitala infartstavlorna ska enklare och mer effektivt marknadsföra Borlänge som en attraktiv plats.

Först ut är tavlan vid infarten till Borlänge, på riksväg 70 från Mora (efter Mellstarondellen) och tavlan vid infarten från Falun, riksväg 50. De nya tavlorna beräknas vara igång i mitten av mars.

– Det är roligt att kunna lyfta fram allt positivt som händer i Borlänge. För oss Borlängebor blir det enklare att få koll på vad som händer här, men det kommer också att kunna öka intresset för Borlänge hos förbipasserande, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. 

Närmare 15 miljoner bilar passerar årligen Borlänges in- och utfarter. 

– Tavlorna kommer framför allt att visa aktuella evenemang och händelser av stort allmänintresse. Vi kommer att kunna visa fler evenemang nu och uppdateringen av innehållet blir enklare och mindre kostsam än tidigare, säger Anna Carin Johansson, chef för service och kommunikation i Borlänge kommun. 

Kommunen har tagit fram en inriktning för vilka budskap som får kommuniceras på infartstavlorna och rutiner för hur detta ska gå till. Innehållet styrs till stor del av Länsstyrelsens och Trafikverkets regler. Innehållet är främst evenemang och händelser, men även viss samhällsinformation. En viktig avgränsning är att det inte får förekomma reklam för företag eller produkter, inte heller religiösa eller politiska budskap. Att annonsera evenemang på tavlorna kommer inte att kosta något, däremot kommer ett urval att göras av inkomna förfrågningar. Föreningar, organisationer och arrangörer kommer senare under våren att kunna lämna evenemangstips på webbplatsen www.borlange.se. 

Under 2018 kommer de två kvarvarande gamla tavlorna vid infarterna utmed riksväg 70 från Stockholm och riksväg 50 från Örebro att tas ner. Ambitionen är att sätta upp nya, digitala tavlor där under 2019.