Ny omgång av Toleransprojektet i Borlänge - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Ny omgång av Toleransprojektet i Borlänge

Intresset för Toleransprojektet växer och många ungdomar vill vara med. Söktrycket bland eleverna i årskurs 9 har varit stort och totalt 50 av dem är nu igång med arbetet. Nytt inom årets projekt är att man också startat en pilotverksamhet för elever i årskurs 6.

Toleransprojektet är sedan 2015 en viktig del av Borlänge kommuns demokratistärkande arbete. Arbetet inom projektet utgår ifrån historien, närmare bestämt Förintelsen under Andra världskriget. Syftet med projektet är att bemöta och förebygga intolerans och rekrytering av unga till våldsbejakande rörelser samt att främja demokrati.

– Toleransprojektet bygger på att ungdomar med olika livsbakgrund, från olika skolor och delar av vår stad träffas regelbundet under ett läsår. Tillsammans och med avstamp i historien lär de sig om samtiden, sig själva och varandra, säger Helena Hermansson, toleranspedagog inom projektet.

Intresset för att vara med i projektet har ökat år för år sedan uppstarten 2015. Detta har gjort att det i år, liksom förra året, är två grupper med 25 elever i varje som deltar

– Vi är så glada att kunna erbjuda dubbelt så många platser nu jämfört med de första åren. Det ungdomarna får med sig; de kontakter och relationer de bygger inom Toleransprojektet gör skillnad. Det är en häftig resa att vara med på, säger Helena Hermansson.

Ungdomar och toleranspedagoger samlade på en höjd utomhus.

Grupperna träffas varannan vecka i Fryshusets lokaler. Där kommer toleranspedagogerna under läsåret  även att ha viss verksamhet öppen för alla ungdomar på kvällstid, i samarbete med Framtidens Förebilder.

Nytt inom ramen för Toleransprojektet är att det läsåret 2018-2019 också startats en pilotverksamhet för elever i årskurs 6. Grundtankarna är desamma som för äldre elever men här utgår arbetet från samernas historia i stället för från Förintelsen.

– Det är glädjande att intresset för vårt arbete är så stort, både lokalt i Borlänge och i regionen. Vi är flitigt anlitade för att föreläsa och utbilda om demokratistärkande arbete och hoppas kunna hjälpa till att sprida Toleransprojektet till många fler kommuner, avslutar Helena Hermansson.

Fakta

Toleransprojektet - bakgrund

Toleransprojektet bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt framarbetat under närmare 20 år av lärare i Kungälvs kommun. Därav kallas förhållningssättet även för Kungälvsmodellen i en del sammanhang.  Förhållningssättet, eller modellen, utarbetades på uppdrag av kommunchefen i Kungälv som en reaktion på nynazisters mord på John Hron 1995. Toleransprojektet har uppmärksammats av FN som en fungerande strategi i arbetet med att öka den sociala sammanhållningen bland ungdomar.

Projektet är en del av Segerstedtinstitutets (Göteborgs universitet) stöd till kommuner, myndigheter och andra organisationer och finns idag spritt över hela landet. Läs mer på Segerstedtinstitutets webbplats:
https://segerstedtinstitutet.gu.se/samverkan/toleransprojektet

 

Toleransprojektet i Borlänge

Läs mer om Toleransprojektet i Borlänge på kommunens webbplats:
https://www.borlange.se/kommun-och-politik/hallbarhet/toleransprojektet/