Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 13 november 2018

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 10 december, klockan 10.00, i Stadshusets sessionssal. Sammanträdet TV-sänds även direkt på webben.

Borlänge kommuns kulturpris delas ut till årets pristagare Ingemar Magnusson klockan  15.00.

Arbetsordning

1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

2. Inkomna medborgarförslag

3. Revisionen informerar

4. Fastställande av partistöd första halvåret 2020

5. Beviljande av ansvarsfrihet för FINSAM Borlänges samordningsförbund för verksamhetsåret 2018

6. Rullande låne- och borgensramar för kommunen och bolagen i BKF-koncernen år 2020 – 2024

7. Ny modell för borgensavgifter

8. Strategisk plan med ekonomiska ramar 2020-2023

9. Revidering av Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsordning

10. Revidering av avfallstaxa – Borlänge Energi

11. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

12.  Medlemskap i GYSAM för Malung-Sälen och Vansbro

13. Ny handledning för visionsområdena - barnchecklista

14. Instiftande av ett Sven Olof Andersson stipendium till finsnickare

15. Svar på motion från (V) om Grönt råd

16. Svar på motion från (SD) om begränsning av tiggeri

17. Svar på motion från (M) om trafiksituation vid Torsångs nya skola

18. Svar på motion från (M) om avslutat samarbete med Wuhan Kina

19. Svar på medborgarförslag om avslutat samarbete med Wuhan Kina

20. Svar på medborgarförslag om kommunfixare som hjälper äldre med enklare jobb utan avgift

21. Svar på medborgarförslag om tågstopp vid Romme Alpin

22. Antagande av detaljplan för Uvbergsviken

23. Interpellationer/frågor

24. Inkomna motioner

25. Valärenden

26. Delgivningar

Sammanträdet sänds direkt på borlange.se.

Närradiosändning på 98,6 MHz.

Anna-Maria Malmberg