Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 10 januari 2020

Borlänges första friluftsprogram

Borlänge kommun har tagit fram ett förslag till friluftsprogram för kommunen, som nu är ute på remiss.

Arbetet inleddes 2018 på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Programmet ska visa kommunens mål och ambitioner med det kommunala friluftsarbetet.

Det övergripande syftet med friluftsprogrammet är att tydliggöra kommunens mål och ambitionerna för friluftsarbetet. Det ska ge en inriktning för fortsatt planering och arbete. Friluftsprogrammet är ett planeringsstöd för alla som arbetar med friluftsfrågor inom Borlänge kommun. 

I samband med framtagandet av friluftsprogrammet har en kartläggning av friluftsområden gjorts. Kartläggningen är ett levande material som kommer att används som underlag i den kommunala planeringen. Denna remiss rör dock endast friluftsprogrammet.

Välkommen att lämna dina synpunkter på friluftsprogrammet senast 20 februari  2020.