Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 16 mars 2020

Ombyggnation av Hagavägen fortsätter

Under perioden mars - november 2020, pågår etapp 2 av ombyggnationen på Hagavägen. Detta medför begränsad framkomlighet.

Hagavägen byggs om för att det ska bli lättare, trevligare och säkrare för gående och cyklister att röra sig längs gatan. Målet är att skapa mer stadskänsla genom större utrymme för möten och rörelse. Ombyggnationen kommer innebära att bilister, gående och cyklister samsas bättre om ytorna.
Etapp två är den del av Hagavägen som ligger mellan Engelbrektsgatan och Röda vägen.

Mer information om projektet finns på bygga, bo och miljö.