Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 19 maj 2020

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige 16 juni

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 16 juni, klockan 10.00, i Stadshusets sessionssal. Mötet är öppet för allmänheten men vi rekommenderar dig att inte komma om det inte är nödvändigt och endast om du är frisk.

Kommunfullmäktige hålls i Stadshusets sessionssal med ett reducerat antal ledamöter och en reducerad dagordning.

I samband med fullmäktige kommer det att informeras om
Borlänge kommuns fortsatta hantering av COVID-19.

Arbetsordning

 1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
 2. Inkomna medborgarförslag
 3. Utökad ekonomisk månadsrapport april
 4. Revidering av strategiskplan 2020-2023 med ekonomiska ramar för 2021-2024
 5. Antagande av riktlinjer för anskaffning av varor och tjänster
 6. Revidering av reglemente för upphandlingssamverkan
 7. Antagande av föreskrift eldningsförbud Borlänge kommun
 8. Revidering av taxa inom miljö- och hälsoskyddsområdet
 9. Revidering av taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen, strandskydd i
  miljöbalken samt kart- och mättaxa
 10. Avtal om stadsmiljöverksamheten mellan Borlänge kommun och AB Borlänge Energi
 11. Antagande av trafikstrategi för Borlänge kommun
 12. Antagande måltidspolicy för Borlänge kommun
 13. Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020, individ och familjeomsorg
 14. Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020, omsorgsnämnden
 15. Svar på medborgarförslag om en fortsättning av cykelvägen som går mellan Kvarnsveden/Mellsta och Båsta/Pusselbo/Repbäcken
 16. Inkomna motioner
 17. Valärenden
 18. Delgivningar

Dagordning 2020-06-16PDF

Sammanträdet sänds direkt på borlange.se.

På grund av rådande omständigheter kommer närradiosändning inte att kunna genomföras under kommunfullmäktige.

Länkar

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här