Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 19 maj 2020

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige 19 maj

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 19 maj, klockan 13.30, i Stadshusets sessionssal. Mötet är öppet för allmänheten men vi rekommenderar allmänheten att inte komma om det inte är nödvändigt och endast om du är frisk.

Kommunfullmäktige hålls i Stadshusets sessionssal med ett reducerat antal ledamöter och en reducerad dagordning.

För att förhindra köbildning kommer det inte att vara någon fikapaus utan ledamöterna kommer att få hämta fika till sin anvisade sittplats.

I samband med fullmäktige kommer det att informeras om
Borlänge kommuns fortsatta hantering av COVID-19.

Arbetsordning

 1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
 2. Inkomna medborgarförslag
 3. Beviljande av ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning, barn- och
  utbildningsnämnden.
 4. Beviljande av ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning FINSAM
 5. Utdelning av partistöd andra halvåret 2020
 6. Antagande av friluftsprogram Borlänge kommun
 7. Antagande av Vatten- och Avloppsplan Borlänge kommun
 8. Interpellationer
 9. Inkomna motioner
 10. Valärenden
 11. Delgivningar

Dagordning 2020-05-19PDF

Sammanträdet sänds direkt på borlange.se.

På grund av rådande omständigheter med corona kommer inte närradiosändning att kunna genomföras under kommunfullmäktige.

Länkar

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här