Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 29 maj 2020

Förslag till ekonomiska ramar för kommande år

Borlänge kommuns budgetberedning har nu beslutat om förslag till investeringsram och driftsbudget för åren 2021- 2024.

Förslaget tas upp på kommunstyrelsen den 2 juni och behandlas på kommunfullmäktige den 16 juni.

Läs den politiska majoritetens kommentar i pressmeddelandePDF.