Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 07 september 2020

Vad tycker du om Borlänge kommun?

Vad tycker du om Borlänge som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Tycker du att du kan påverka viktiga beslut i kommunen?

Det är några av de frågor som Borlänge kommun ställer i enkäten, som görs i samarbete med statistikmyndigheten SCB.

1 200 invånare i Borlänge som med statistiska metoder valts ut för att medverka i undersökningen. Dessutom får de tillfrågade svara på frågor om coronapandemin. Borlänge kommun har också valt att lägga till frågor om digitalisering och digital service.

– Jag hoppas att många Borlängebor tar sig tid att svara på frågorna. På så sätt kan fler påverka och bidra i arbetet med att utveckla Borlänge, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

SCB:s undersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva i kommunen samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och är en värdefull vägledning i kommunernas arbete.

– Vi vill erbjuda verksamheter och service med hög kvalitet. Det är också viktigt för oss att kunna utveckla verksamheterna i dialog med våra invånare. Därför vill vi veta hur invånare i Borlänge ser på kommunen, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Om enkäten

Statistikmyndighetens medborgarundersökning är en enkät som görs på uppdrag
av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras
från befolkningsregistret. Undersökningen pågår till den 3 november.

Så svarar du på enkäten

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben
på svenska, engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns på arabiska.

Vanliga frågor om enkäten (SCB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster