Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 15 september 2020

Besöksförbudet på äldreboenden upphör den 1 oktober

Regeringen har idag kommit med beskedet att det nationella besöksförbudet på äldreboendena upphävs från och med 1 oktober 2020. Det innebär att besöksförbudet fortfarande gäller utan förändring under resterande del av september månad.

Borlänge kommun har redan påbörjat ett förberedande arbete med att möjliggöra säkra möten på våra äldreboenden. Utifrån de nya föreskrifterna som Socialstyrelsen tagit fram och i samverkan med smittskyddsenheten vid Region Dalarna kommer verksamheten fortsätta förbereda och skapa förutsättningar för att under säkra omständigheter kunna öppna upp äldreboendena för besök från den 1 oktober.