Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 22 september 2020

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige 13 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 13 oktober klockan 13.30 i stadshusets sessionssal.

Kommunfullmäktige hålls i stadshusets sessionssal med ett reducerat antal ledamöter och en reducerad dagordning.

Mötet är öppet för allmänheten men vi rekommenderar dig att inte komma om det inte är nödvändigt och endast om du är frisk.

I samband med fullmäktige kommer det att informeras om Borlänge kommuns fortsatta hantering av covid-19

Arbetsordning

1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

2. Inkomna medborgarförslag

3. Rapport från revisionen

4. Befolkningsprognos Borlänge kommun 2020-2029

5. Ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

6. Ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning, Gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan

7. Ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning, Hjälpmedelsnämnden Dalarna

8. Ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning, Räddningstjänsten DalaMitt

9. Svar på motion från (KD) om utbildning i palliativ vård

10. Svar på motion från (M) angående rutiner vid sjukfrånvaro

11. Svar på motion från (M) om att göra Torsångs gamla skola till 55+ boende

12. Svar på motion från (SD) om äldrestöd inom omsorgen vid ofrivillig isolering

13. Interpellationer/frågor

14. Inkomna motioner

15. Valärenden

16. Delgivningar

Dagordning 2020-10-13PDF

Se och lyssna på kommunfullmäktige

Sammanträdet sänds direkt på borlange.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och närradion sänder på frekvens 98,6 MHz.