Borlänge kommun

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige 14 september

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 14 september klockan 13.30.

Sammanträdet kommer ske digitalt via Skype.

I samband med fullmäktige kommer det att informeras om Borlänge kommuns fortsatta hantering av covid-19.

Arbetsordning

 1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
 2. Inkomna medborgarförslag
 3. Revisionen informerar
 4. Antagande av miljöstrategi 2021-2030
 5. Remissvar till ansökan om ändring av gränsen mellan Ludvika kommun och Borlänge kommun
 6. Kvartalsredovisning ej verkställda beslut i omsorgsnämnden, första kvartalet 2021
 7. Boendeplan 2021-2030, Bostad med särskild service enligt LSS
 8. Reviderad länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år
 9. Revidering av taxa för livsmedelskontroll
 10. Svar på medborgarförslag om att förebygga klotter och annan skadegörelse
 11. Svar på medborgarförslag om att utreda problematiken gällande migration
 12. Svar på medborgarförslag om ny högskolebyggnad som samordnas med Soltorgsgymnasiet utefter Masergatan
 13. Svar på medborgarförslag om kombinera äldreboende med förskola i Idkerberget
 14. Svar på medborgarförslag om att öppna upp Palladium för publik verksamhet
 15. Svar på medborgarförslag om att tillsätta en grupp som utreder bidrag till föreningar under nuvarande mandatperiod
 16. Svar på motion från (SD) om att införa ett krav på kunskaper i svenska språket för anställning inom vården, äldreomsorgen och hemtjänsten
 17. Svar på motion från (M) om att måla Maserhallens bågar i regnbågens färger
 18. Svar på motion från (SD) om att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och semestervikariat inom äldreomsorgen, hemtjänsten samt vid arbete med vuxna inom LSS
 19. Svar på motion från (SD) om att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar gällande chefsposter & högre poster inom Borlänge kommun, kommunala bolagen samt vid förtroendeuppdrag inom Borlänge kommun
 20. Svar på motion från (M) om budgetdisciplin
 21. Svar på motion från (M) om krav för att erhålla föreningsbidrag
 22. Svar på motion från (M) om kriterier för val av familjehem i Borlänge kommun
 23. Svar på motion från (SD) om minst en promenad om dagen för äldre
 24. Interpellationer/frågor
 25. Inkomna motioner
 26. Valärenden
 27. Delgivningar

Dagordning 2021-09-14PDF

Se och lyssna på kommunfullmäktige

Sammanträdet sänds direkt på borlange.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster