Borlänge kommuns logotyp

Publicerad: 01 februari 2021

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige 16 februari

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 16 februari klockan 13.30.

Sammanträdet kommer ske digitalt via Skype.

I samband med fullmäktige kommer det att informeras om Borlänge kommuns fortsatta hantering av covid-19.

Arbetsordning

 1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
 2. Inkomna medborgarförslag
 3. Revisionen informerar
 4. Översyn av Borlänge kommunkoncerns styrande dokument för den interna kontrollen
 5. Antagande av styrdokument krisberedskap
 6. Antagande av upphandlingspolicy
 7. Revidering av taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen inklusive mät- och karttaxa samt taxa för prövning och tillsyn av strandskydd
 8. Revidering av räddningstjänsten Dala Mitts Revisionsreglemente
 9. Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
 10. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
 11. Revidering av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden reglemente
 12. Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut, andra kvartalet 2020
 13. Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut, tredje kvartalet 2020
 14. Svar på medborgarförslag om att stoppa all uppsättning av 5G sändare i Borlänge kommun
 15. Svar på återremiss av motionen gör om Torsångs gamla skola till 55+ Boende
 16. Svar på motion från (SD) om fria broddar för pensionärer i Borlänge kommun
 17. Svar på motion från (V) om att utlysa klimatnödläge för Borlänge kommun
 18. Svar på motion från (SD) om gratis drogtester för unga under 18 år i Borlänge kommun
 19. Svar på motion från (M) om nya tag i missbruksvården
 20. Svar på motion från (M) om mottagningsenheten Sopranen
 21. Svar på motion från (KD) om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten
 22. Svar på motion från (SD) om att införa LOV (lag om valfrihet)
 23. Interpellationer/frågor
 24. Inkomna motioner
 25. Valärenden
 26. Delgivningar

Dagordning 2021-02-16PDF

Se och lyssna på kommunfullmäktige

Sammanträdet sänds direkt på borlange.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och närradion sänder på frekvens 98,6 MHz.