Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige 22 juni

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 22 juni klockan 10.00.

Sammanträdet kommer ske digitalt via Skype.

I samband med fullmäktige kommer det att informeras om Borlänge kommuns fortsatta hantering av covid-19.

Arbetsordning

 1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
 2. Inkomna medborgarförslag
 3. Revisionen informerar
 4. Revidering av strategisk plan 2020-2023 med ekonomiska ramar 2022-2025
 5. Utökad ekonomisk månadsrapport april med helårsprognos Borlänge kommun
 6. Deltagande i ekonomisk förening, DalaAvfall
 7. Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut, individ- och familjeomsorg, kvartal 1 2021
 8. Utdelning av partistöd andra halvåret 2021
 9. Återrapportering till kommunfullmäktige av medborgarförslag vars beredning inte slutförts
 10. Återrapportering till kommunfullmäktige av motioner vars beredning inte slutförts
 11. Svar på motion från (C) om tillgänglighet och ökad delaktighet inom funktionshinderområdet
 12. Svar på motion från (M) om öppna jämförelser som stöd vid uppföljning
 13. Svar på motion från (M) om oppositionsrådets arvode
 14. Interpellationer/frågor
 15. Inkomna motioner
 16. Valärenden
 17. Delgivningar

Dagordning 2021-06-22PDF

Se och lyssna på kommunfullmäktige

Sammanträdet sänds direkt på borlange.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster