Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nu är det klart – Borlänge kommun är en av de 23 svenska städerna som går före i klimatomställningen

I fredags den 1 oktober blev det klart vilka 23 städer som tillsammans med Viable Cities och fyra myndigheter kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer. Förutom de tidigare 9 städerna är nu Borlänge kommun en av de tillkomna 14. Som en av Viable Cities pionjärstäder ska Borlänge nu ta ett jättekliv framåt för klimatomställningen.

Borlänge kommer att vara en del av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Borlänge ska, tillsammans med 22 andra svenska städer, arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar klimatomställningen innebär.

– Målet är att arbetet inom Viable Cities ska skapa förutsättningar som möjliggör ett Borlänge där klimatutsläppen minskar till nära noll. Kommunkoncernen har nu en miljöstrategi med mål och tillvägagångssätt för det som behöver göras för att bidra till ett klimatneutralt samhälle, men för att hela Borlänge ska bli klimatneutralt behöver både näringsliv och borlängebor vara med, berättar Jonas Rengman, miljöstrateg.

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att skapa samverkansformer, nya processer och metoder för att möjliggöra de förändringar som krävs för att lyckas med den snabba klimatomställningen. Arbetet kommer att kretsa kring ett innovationsteam, en bred samverkansplattform och medborgarengagemang. Till det finns en portfölj med satsningar för klimatneutralitet. Arbetet handlar om att stärka Borlänge som är en relativt liten stad med tung industri i att bli en föregångare nationellt och i Europa.

Kommunen är samordnande för arbetet inom Klimatneutrala Borlänge 2030 och har till sin hjälp ett stort antal aktörer i närområdet, däribland Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och 2047 Science Center som tongivande och drivande parter. Övriga deltagande organisationer som kommer att bidra i arbetet för att snabba på klimatomställningen är SSAB, IKEA, IK Brage, Tunabyggen, Hushagen, Maserfrakt Bilmetro och Rolf Eriksson Bil.

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.