Nystart för Borlänges brottsförebyggande arbete - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Nystart för Borlänges brottsförebyggande arbete

Jan Bohman (S) är vald till ny ordförande för det lokala brottsförebyggande rådet i Borlänge.

Det lokala brottsförebyggande rådet leder och driver det brottsförebyggande arbetet i Borlänge. Rådet representeras av politiker, kommunens Brå-samordnare och Polisen, som har träffar cirka 4–6 gånger per år för att få en delad lägesbild. Rådet tar också olika beslut om förebyggande insatser, till exempel som att starta ”Människan bakom uniformen” (MBU), som är en utbildning med bland annat Polisen, Räddningstjänsten och Ambulanssjukvården som får möjlighet att lära känna Borlängeungdomar. 

Från och med den 14 februari går kommunstyrelsens ordförande in som ny ordförande för Brå (lokala brottsförebyggande rådet.) Samtidigt görs en nystart av rådets samarbete. 

– Det är väldigt viktigt att vi har ett nära samarbete med Polisen och andra aktörer och trygghetsfrågorna ligger högt på kommunstyrelsens agenda. Just nu jobbar vi med att ta fram ett gemensamt medborgarlöfte med Polisen och det kommer att presenteras i mars, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Ett medborgarlöfte är en del i polisen och kommunens samarbete i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet innebär att Polisen och kommunen åtar sig att göra vissa åtgärder under det kommande året. Just nu pågår ett arbete med att prioritera åtgärder för 2018.

MBU - Människan bakom uniformen

Vill du göra något spännande och roligt i vår? Nu planerar vi för den fjärde omgången av MBU-utbildningen i Borlänge. MBU står för Människan Bakom Uniformen.