Nytt avtal för dalagemensamt e-arkiv - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Nytt avtal för dalagemensamt e-arkiv

Borlänge kommun är en del av projektet digitalt långtidsbevarande (e-arkiv) tillsammans med 14 andra dalakommuner.

E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information.

Alla kommuner har ansvar för att bevara information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. Det krävs ett e-arkiv för att kunna bevara organisationens digitala information.

– Genom kommunsamverkan kan vi dra nytta av gemensamma resurser på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt få ett funktionellt verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling i våra verksamheter, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

För att kunna ta del av fördelarna kring en samverkan behöver nu alla dalakommuner teckna ett samverkansavtal med Säters kommun, som tidigare i år utsågs till värdkommun för den centrala organisationen kring e-arkiv i Dalarna. 

Beslutet kring samverkansavtal behandlas i kommunfullmäktige 20 november.

Fakta: Det här är ett e-arkiv

I den moderna organisationen hanteras alltmer information i digital form. Några exempel är texter, bilder, videoinspelningar, ljudupptagningar, kartor men även digital information (data) från diverse mätverktyg. Att enbart lagra all information i verksamhetssystem kan leda till förlust av information för alltid. Verksamhetssystemen har en begränsad livslängd och är inte anpassade för att kunna hantera information över mycket lång tid.

E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. E‑arkiv är navet i kommunernas informationshantering och ska ge en hållbar informationshantering vilket innebär: 

• Hållbar över tid

• Ekonomisk hållbarhet

• Hållbarhet utifrån användarnas behov

• Demokratisk hållbarhet. 

Källa: SKL