Nytt avtal möjliggör bygget av bostäder, förskola, centralkök och verksamhetslokaler - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Nytt avtal möjliggör bygget av bostäder, förskola, centralkök och verksamhetslokaler

Borlänge kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Vectura Fastigheter AB om att bygga förskola, äldreboende, lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet samt centralkök i området Mats Knuts.

Överenskommelsen gäller för byggprojektet Mats Knuts som planeras att byggas under 2019. Dessutom kommer 24 trygghetsbostäder att byggas i området av Vectura Fastigheter AB. 

– Det finns en hög efterfrågan på trygghetsboenden i attraktiva lägen i Borlänge. Även behovet av fler platser inom förskola och äldreboende ökar. Vi är mycket positiva till att en stor aktör som Vectura Fastigheter AB väljer att etablera sig i Borlänge, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi är mycket glada över vårt samarbete med Borlänge. Tillsammans kommer vi att kunna skapa en riktigt bra plats. Vi bygger för att äga och förvalta. Långsiktighet är avgörande för oss, säger Susanne Ekblom, Vectura Fastigheter AB. 

En viktig del i projektet Mats Knuts är att skapa samverkan mellan olika verksamheter och samtidigt nyttja lokaler och funktioner tillsammans. 

Detaljplanearbete pågår för området som ligger i Borlänges västra delar inom byn Matsknutsgårdarna. Utifrån detaljplaneförslaget har visionsbilder över möjlig exploatering av Mats Knuts tagits fram. Förslaget i planbestämmelserna styr utformningen på ett sätt så att de smälter in i stads- och landskapsbilden. Val av fasad- och takmaterial är därför viktiga för att möjliggöra en utformning som knyter an till den befintliga bebyggelsen i området. När detaljplanen har vunnit laga kraft så påbörjas byggnationen.