Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Nytt företagsstöd för energi och klimat

Nu kan du som har ett litet eller medelstort företag få stöd med att minska energikostnader och minska företagets klimatpåverkan.

Programmet "Coacher för energi och klimat" är en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh). 

– Du får enskild och kostnadsfri coachning, men du kan också delta i gruppföreläsningar och få erfarenhetsutbyte mellan företag. Genom att delta får ditt företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan, säger Jakob Vidarsson, energicoach på Borlänge kommun.

Så fungerar det

När ditt företag anslutit gör coachen en genomgång av ditt företags energianvändning. Därefter tar coachen fram förslag på åtgärder med potential till minskad energianvändning. I nästa steg går du och coachen igenom hur de föreslagna åtgärderna kan genomföras.

Under programperioden bjuds du in till löpande träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får du möjlighet att lära dig mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med varandra.

Coachning och energi- och klimatrådgivningen 

Coacher för energi och klimat har fokus på små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh. Coacher för energi och klimat är ett separat stöd och ersätter inte den nuvarande kommunala energi- och klimatrådgivningen som erbjuder rådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer 

Coach för energi och klimat

Nu finns det stöd att få för dig som har ett litet eller medelstort företag. Projektet "Coacher för energi och klimat" är en nationell satsning. Hjälpen är kostnadsfri.

Energi- och klimatrådgivning

De kommunala energi- och klimatrådgivarna förmedlar opartisk och kostnadsfri rådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer. Här är exempel på frågor som man kan få hjälp med: