Ökad service till Borlängebon - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Ökad service till Borlängebon

Borlänge kommun har byggt om delar av stadshuset för att kunna ta emot besökare och erbjuda bättre service till Borlängeborna. Idag invigdes kommunens nya servicecenter.

Servicecenter är en del i arbetet med att göra Borlänge kommun mer öppen och tillgänglig för Borlängebon. Mätningar före och efter servicecenters start visar att Borlängebon generellt upplever högre servicenivå efter att servicecenter startade med att hantera telefonsamtal och e-post i november 2017. Nu tas också alla besökare till stadshuset emot av servicecenters medarbetare.

– Vi är väldigt glada över att Borlängebon redan efter första halvåret upplever att vi har en ökad service. Det är precis vad vi vill uppnå med vårt servicecenter. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, säger, Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

”En väg in” för Borlängebon
Ett servicecenter kallas också för ”en väg in”. För Borlängebon betyder det att man bara behöver en kontaktväg, oavsett vilket ärende eller fråga det gäller. De som kontaktar kommunen möts av en kommunvägledare som kan lösa många frågor och ärenden direkt i första kontakten, utan att hänvisa vidare till någon specifik person i kommunen. Ibland behöver ärendet fortfarande hanteras av en handläggare och då förmedlar servicecenter ärendet vidare.

Servicecenter är främst till för att hjälpa Borlängebon men underlättar samtidigt för medarbetare i organisationen.

– Vår värdegrund säger bland annat att vi finns till för Borlängebon och att vi möter alla med öppenhet. Tack vare servicecenter har vi nu kunnat öka våra öppettider och vi kan nu hjälpa alla mer enhetligt och systematiskt än tidigare. På sikt kommer detta leda till att andra medarbetare i kommunen får mer tid till kvalificerade arbetsuppgifter inom sin kärnverksamhet och det gynnar också Borlängebon, säger Åsa Granat, kommundirektör.

De nya lokalerna i servicecenter är utformade för att kunna anpassas för olika behov och här kan både mindre och större möten hållas.

– Det ska kännas tryggt och välkomnande för besökare som kommer till kommunen. Med ombyggnationen har vi också fått moderna besökssystem så att besökaren kan anmäla sig själv och få snabbare hjälp, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Det nya servicecentret invigdes av Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande och Åsa Granat, kommundirektör. Kommunvägledarna i servicecenter visade runt och berättade hur de jobbar för att erbjuda den bästa servicen till Borlängeborna.

 

Åsa Granat, kommundirektör, lämnade över en tavla med Borlänge kommuns värdegrund.

Kommunvägledarna i servicecenter svarar på Borlängebornas frågor och hjälper till med ärenden.

Om servicecenter

Hur många kontakter hanterar servicecenter i snitt varje dag?
1400 telefonsamtal, 50 e-post och 100 besökare. Antal besök kan variera upp till 300 besök per dag.

Hur många ärenden hanterar servicecenter?
1 550 ärenden i snitt per dag. Det är dock stor variation över en månad. På måndagar hanteras flest ärenden via e-post och telefon. Flest besökare har de två sista veckorna i månaden.

Vilka är de vanligaste ärendena?
De vanligaste ärenden gäller försörjningsstöd, hemtjänst, frågor och bokningar av föreningslokaler, grundskolefrågor samt missbruk och beroende.

Vilka språk hanterar servicecenter?
Kommunvägledarna pratar svenska och engelska. Några pratar också finska, arabiska, grekiska, spanska, ryska, kurdiska, persiska och somaliska.

Kontakter

Borlänge kommun har ett servicecenter som gör det enklare för dig att få kontakt med oss. Här får du genuin service, snabba svar och du behöver inte hålla koll på några telefontider. Nedan hittar du kontaktuppgifter och öppettider. Du kan även kontakta dina förtroendevalda politiker direkt, se länk längre ned.