Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Öppet hus - "Borlänge växer!"

Välkommen på öppet hus om den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort den 16 januari på Borlänge bibliotek klockan 15.30–18.45.

Förra våren var Borlänge kommuns förslag till fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort – ”Borlänge växer!” ute på samråd. Du som Borlängebo kunde då tycka till om förslaget om var fler bostäder ska byggas, hur det ska bli enklare att gå, cykla och åka buss och hur naturområden ska utvecklas. Nu har du också chansen att titta på planen och ställa frågor på öppet hus med tjänstepersoner och politiker i Borlänge kommun den 16 januari på Borlänge bibliotek klockan 15.30–18.45.

Förslaget till fördjupad översiktsplan ställs ut digitalt på Borlänge kommuns webbplats till den 2 februari, se länken nedan.