2018-11-12 Planeringen av Borlänges nya ridcenter fortsätter - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

2018-11-12 Planeringen av Borlänges nya ridcenter fortsätter

En arkeologisk utgrävning har gjorts i området där Borlänges nya ridcenter planeras att byggas. Nu ska placeringen av ridcentret ses över och justeras inom det tänkta området i Romme.

-  Jag tycker såklart att det är väldigt tråkigt att det nya ridcentrets försenas ytterligare. Jag känner för alla aktiva inom ridsporten som ser fram emot att ridcentret ska byggas. Vi i den nya majoriteten har ridhusfrågan som en av våra prioriteringar. Ett ridcenter ska byggas snarast i kommunens södra delar och vi ska också utreda möjligheterna för ett ridhus i de norra delarna. Min förhoppning är att vi inom kort kan jobba vidare med den exakta placeringen av det nya ridcentret i Romme, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Det pågår just nu en analys av de nya förutsättningar som tillkommit i projektet efter den arkeologiska utgrävningen. I nuläget vet vi att den exakta placeringen av ridcentret behöver ses över och ska justeras inom det tänkta området. Det är Länsstyrelsen som tar det slutliga beslutet om vad som får och inte får göras samt inom vilket område.

Vilken byggentreprenör som ska bygga ridcentret är ännu inte klart. I och med en del ändrade förutsättningar fortsätter nu upphandlingsprocessen och en ny anbudsförfrågan ska göras. Ambitionen är att påbörja bygget under 2019.

Borlänges nya ridcenter

Borlänge kommun planerar att bygga ett ridcenter söder om Romme travbana.