Rekordmånga vill bygga i Borlänge - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Rekordmånga vill bygga i Borlänge

Trycket på nya detaljplaner är högt i Borlänge kommun.

Byggbranschen spår en nergång av byggande under 2019, men i Borlänge har efterfrågan på detaljplaner från externa aktörer som vill bygga och investera i staden aldrig varit större. Vanligtvis har det varit ett tiotal pågående planuppdrag. I dagsläget är det tredubbelt så mycket, med hela 41 uppdrag. 

– Borlänge är hett, många exploatörer är intresserade av att investera här. Det har vi bland annat sett när vi gjort markanvisningstävlingar där allt fler är med och lämnar anbud. Det är ett annorlunda läge. Självfallet är det en angenäm utmaning som finns i många städer som växer, men alla detaljplaner kan inte göras samtidigt, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Borlänge kommun arbetar tillsammans med kommunala och privata byggaktörer för satsningar som möjliggör nya bostäder och etableringar. 

– Vi jobbar både med egna och externa planarkitekter för att snabbare kunna möta den stora efterfrågan på detaljplaner som finns. Vi söker ständigt efter fler planarkitekter som vill jobba i en stad som växer, säger Linda Nilsson, plan- och markchef i Borlänge kommun. 

Majoriteten av det som byggs nu i Borlänge är bostäder och skolor. 2016–2018 har över 350 bostäder blivit klara och ungefär lika många bostäder beräknas blir inflyttningsklara under 2019. 

– Utvecklingen av Borlänge kommer att fortsätta många år framöver. Vi vill bygga en stad som motsvarar Borlängebornas olika behov och önskemål, så att det finns valmöjligheter för boenden i olika storlekar och prisklasser, både bostads- och hyresrätter samt småhustomter. För att lyckas kräver det att vi tänker hållbart, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. 

Borlänges utbyggnadsplan ska ses över och en uppdaterad prognos presenteras i början av det nya året. I dagsläget möjliggör planen för cirka 1500 nya bostäder perioden 2016–2019.

Borlänge växer

  • Borlänge passerade 52 000 invånare i kommunen i februari 2018.
  • Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet invånare i Borlänge att öka i genomsnitt med 450 personer per år till 2022.

Färdigställda bostadsprojekt

Antal bostäder, område och entreprenör.

2016

6 lägenheter, gruppbostad på Predikantgatan i Kvarnsveden
8 hyresrättslägenheter, kvarteret Fiskarna i Hagalund, Tunabyggen
11 hyresrättslägenheter, Borganäsvägen/Vattugatan i centrala Borlänge, Englund
23 bostadsrättslägenheter, Östermalm, HMB Construction
30 hyresrättslägenheter, kvarteret Kungsljuset i Kvarnsveden, Tunabyggen 

2017

12 radhus/bostadsrättslägenheter, Täppgatan i Mjälga, Bygga bostäder AB
30 radhus/bostadsrättslägenheter, Vargstigen, Hermelinstigen i Övre Tjärna, Framfast
63 bostadsrättslägenheter, gamla hemköpstomten i Gylle, Borohus 

2018

4 småhus, Brädstigen i Ornäs, Hultqvist Fastigheter
16 bostadsrättslägenheter, Mats Knuts väg i Nygårdarna, Skanska Boklok
20 parhuslägenheter, Uvberget i Torsång, Framfast
33 hyresrättslägenheter, Meteorgatan i Jakobsgårdarna, Tunabyggen

Pågående bostadsprojekt

(tom december 2018)

 Antal bostäder, område och entreprenör.

6 lägenheter/gruppbostad, Sjösgården i Mjälga (inflyttning 2019)
6 lägenheter/gruppbostad, Vargstigen i Övre Tjärna (inflyttning 2019)
25 bostadsrättslägenheter, kvarteret Dagny på Hagalund, HSB (inflyttning våren 2019)
41 bostadsrättslägenheter, Brf Frostbrunnsparken i Buskåker etapp 1, Hultqvist fastigheter (inflyttning hösten 2019)
86 hyresrättslägenheter, kvarteret Jonas i Skräddarbacken, Tunabyggen
88 hyresrättslägenheter, kvarteret Edvard i Skräddarbacken, Borohus (etapp 1 är klar, 2 och 3 klara under 2019)

Det pågår även byggande av småhus på flera ställen i kommunen, bland annat Tjärnaheden, Övre Tjärna, Hönsarvet, Uvberget och enskilda tomter.

Planerade bostadsprojekt

Antal bostäder, område och entreprenör.

2019 (preliminärt)

12 bostadsrättslägenheter, Mjälga, privat exploatörer (detaljplan finns)
22 bostadsrättslägenheter, Norr Kyrkvärdsgatan, Skanska BoKlok (detaljplan finns)
70 bostäder, Studievägen i Jakobsgårdarna etapp 1, Tunabyggen (detaljplan finns)
162 bostäder, trygghetsbostäder och bostäder i särskilt boende, Gyllehemmet i Gylle, (byggstart 2018, detaljplan finns) 

Byggstart 2020–2021

Antal bostäder, område och entreprenör.

14 bostäder, Tolvmilavägen i Hönsarvet, Borohus
14 hyresrättslägenheter, Alsbäck, Tunabyggen
36 bostadsrättslägenheter, Studievägen i Jakobsdalen, Ekeblad Bostads (detaljplan finns)
40 (cirka) lägenheter, kvarteret Balder i centrala Borlänge, privat exploatör
40-50 bostäder (småhus och flerbostadshus) i Uvbergsviken
60 (cirka) bostäder, Läroverksvallen i centrala Borlänge, Tunabyggen och SBB Bostad
60 (cirka) lägenheter, kvarteret Sims i centrala Borlänge, privat exploatör
60 bostadsrättslägenheter, Studievägen i Jakobsdalen, Skanska Bo Klok (detaljplan finns)
70 hyresrättslägenheter, Kvarnsveden, Klarabo 
70 lägenheter, Studievägen i Jakobsdalen, Tunabyggen/Prefament (detaljplan finns)
80 bostadsrättslägenheter, Vasaparken Hagalund, HSB
80 (cirka) bostäder, Wallintorget i centrala Borlänge, Skoglunds
80 (cirka) bostadsrättslägenheter etapp 2 och 3, Brf Frostbrunnsparken i Buskåker, Hultqvist fastigheter (detaljplan finns)
90 (cirka) bostäder, Ornäs hamn, Lillskär
100 (cirka) bostäder, Vattenparken i centrala Borlänge
132 bostäder, trygghetsbostäder och bostäder i särskilt boende, Mats Knutsgårdarna
- nytt flerbostadshus, (gamla Frälsningsarmén) centrala Borlänge, Tunabyggen

I samtliga byggprojekt ovan om inte annat är angivet så pågår det planarbete.