Så blir kommunens nya nämndstruktur - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Så blir kommunens nya nämndstruktur

Nu är det klart vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Valda ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen tillträder direkt, medan ledamöter och ersättare för kommunens olika nämnder tillträder 1 januari 2019. Den nya nämndstrukturen innebär en del förändringar i den politiska organisationen och en del frågor flyttas mellan olika nämnder och utskott. Reglementen beskriver vilka frågor varje nämnd ska ansvara för.

Nämndplaner ska nu justeras utifrån den nya nämndstrukturen. Nämndplanerna ska behandlas av kommunstyrelsen och de nya nämnderna direkt efter årsskiftet. Den 11 december ska budgeten beslutas.

Den kommunala skattesatsen för 2019 blir 22,42 procent och därmed oförändrad.

Ledamöter och ersättare i kommunens nämnder

Kommunstyrelsen

Jan Bohman (S) utses till ordförande, Karin Örjes (C) till 1:e vice ordförande och Agneta Nyvall (M) till 2:e vice ordförande.

Se alla ledamöter och ersättare för kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen - ledamöter och ersättare.pdf

Barn- och utbildningsnämnden

Monica Lundin (L) utses till ordförande, Viktor Nordström (S) till 1:e vice ordförande och Jimmy Pasanen (M) till 2:e vice ordförande.

Se alla ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden:

Barn och utbildningsnämnden - ledamöter och ersättare.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Lena Hjort Hultqvist (S) utses till ordförande, Klas Hedlund (C) till 1:e vice ordförande och Ulrik Bergman (M) till 2:e vice ordförande.

Se alla ledamöter och ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden:

Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden - ledamöter och ersättare.pdf

Kultur- och fritidsnämnden

Maslah Omar (S) utses till ordförande, Björn Andersson (L) till 1:e vice ordförande och Emil Åhman (KD) till 2:e vice ordförande.

Se alla ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden:

Kultur-och fritidsnämnden - ledamöter och ersättare.pdf

Miljönämnden

Elina Brodén (MP) utses till ordförande, Tommy Leppänen (S) till 1:e vice ordförande och Daniel Johansson (KD) till 2:e vice ordförande.

Se alla ledamöter och ersättare i miljönämnden.

Miljönämnden - ledamöter och ersättare.pdf

Omsorgsnämnden

Anita Nordström (S) utses till ordförande, Nicole Skoglund (OFA) till 1:e vice ordförande och Irene Vidlund Bjurman (M) till 2:e vice ordförande.

Se alla ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden - ledamöter och ersättare.pdf

Samhällsbyggnadsnämnden

Ronny Beyer (S) utses till ordförande, Elina Brodén (MP) till 1:e vice ordförande och Stefan Nätz (M) till 2:e vice ordförande.

Se alla ledamöter och ersättare för samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden - ledamöter och ersättare.pdf

Socialnämnden

Kenneth Persson (S) utses till ordförande, Lena Löfgren Berglund (C) till 1:e vice ordförande och Peter Henriksson (M) till 2:e vice ordförande.

Se alla ledamöter och ersättare för socialnämnden.

Socialnämnden - ledamöter och ersättare.pdf

Kommunens revisorer

Revisorerna ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag och beredningar.

Ulla Olsson (M) utses till ordförande och Mariann Nordlöf (S) till vice ordförande.

Ledamöter och ersättare: Revisorer.pdf