Satsning ger resultat – över 250 har fått jobb - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Dubbelt upp i halvtid

Satsning ger resultat – över 250 har fått jobb

256 Borlängebor har fått jobb sedan ”Dubbelt upp” startades för ett halvår sedan.

Dubbelt upp är ett nytt arbetssätt över kommunala gränser för att få fler långtidsarbetslösa Borlängebor i arbete. Bakom satsningen står arbetsmarknadsenheten (AME) och näringslivskontoret i Borlänge kommun tillsammans med näringslivet och Arbetsförmedlingen i Borlänge.

– Det går inte att säga att det enbart är Dubbelt upp som står för minskningen, men vi kan i alla fall se att antalet som varit utan arbete i mer än två år i Borlänge minskat med över 10 procent mellan augusti 2017 och januari 2018 efter att Dubbelt upp startades i september 2017. I riket är förändringen endast -0,2 procent. Totalt har 256 personer fått jobb genom satsningen, säger Neda Mostofi, företagsrådgivare vid Arbetsförmedlingen.

Dubbelt upp ingår i Borlänge kommuns jobbsatsning ”Samling för jobb”, som är en social investering för att utveckla och prova nya metoder, som ska skapa nya vägar för de som idag står utanför arbetsmarknaden och saknar möjlighet till egen försörjning.

– Dubbelt upp är en del av ett omfattande jobb för att minska utanförskap. Vi ska bo i ett Borlänge där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga. Att åter komma in i arbetslivet är ett första steg mot en ljusare framtid för många av våra Borlängebor, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Antalet arbetslösa ungdomar är också färre än för ett år sedan, en minskning med 51 personer. Bland ungdomarna är det lika stora minskningar av antalet arbetslösa både bland kvinnor och män, men totalt har männens minskning varit mycket större.

Dubbelt upp i siffror

Antal anställningar: Borlänge kommun 111 - Näringslivet 135
Antal personer i arbete sedan starten 1 september 2017: 256
Antal personer t.o.m. 1 september 2017 som varit arbetssökande i mer än sex månader: 1 400
Personer har anställts: inom branscher som handel, transport, industri, bygg och hotell och restaurang. I kommunen matchas personer mot yrkeskategorierna främst inom skola och förskola, äldreomsorg, kost och lokalservice och ekonomi.

Dubbelt upp!

Mellan 1 september 2017 och 31 augusti 2018 utmanar Borlänge kommun näringslivet! Så snart ett företag anställer en långtidsarbetslös Borlängebo gör kommunen detsamma.

Fakta: Sociala investeringar

• September 2017 antog kommunfullmäktige i Borlänge kommun de nya riktlinjerna för sociala investeringar.

• En social investering är en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt. 

• Borlänge kommun påbörjade under 2017 en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett utvecklingsarbete kring sociala investeringar. Det övergripande målet är att sociala investeringar och de metoder som tillämpas inom ramen för detta blir ett etablerat och naturligt verktyg som bidrar till att utveckla kommunens verksamheter.

”Samling för jobb”

”Samling för jobb”som är en social investering för att utveckla och prova nya metoder, som ska skapa nya vägar för de som idag står utanför arbetsmarknaden och saknar möjlighet till egen försörjning och utgår bland annat från rätten till arbete ingår som en del av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 (artikel 23) ”Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.”