Satsningar som gör skillnad - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Satsningar som gör skillnad

Borlänge kommun fortsätter att stötta Ung Företagsamhet och nyföretagarcentrum.

Borlänge kommun kommer även fortsättningsvis att finansiera Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum Borlänge Gagnef Säters verksamheter.

Ung Företagsamhet växer i Borlänge

För andra året i rad kommer Ung Företagsamhet (UF) att slå rekord i antal UF-elever med en ökning från 95 till 188 elever. Ung Företagsamhet är en ideell och politiskt obunden organisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under de senaste 26 åren har funktionen funnits i Dalarna, med en stadig tillväxt av unga företagsamma människor som går utbildningen. 

– Ung Företagsamhets utbildning visar att de personer som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag och har lägre arbetslöshet än andra. Borlänge har de senaste åren haft en positiv trend gällande nyetablerade företag med 600 nya företag på två år. Det är en trend som vi vill hålla i och att våra unga Borlängebor blir en del i detta. Därför fortsätter vi satsa på Ung företagsverksamhet, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Tidigare års satsningar har nu lett till att UF har en elevinspiratör anställd på heltid för att ännu bättre kunna vara ute i skolorna och stötta elever och lärare. Förra året flyttades också den årliga UF-mässan med över 200 unga utställare till Borlänge och UF har öppnat ett lokalkontor i centrala Borlänge.

Kommande satsningar:

  • Yrkesprogram med inriktning på bristyrken.
  • Ung Företagsamhet för nyanlända.
  • Utbildning av fler UF-lärare samt vidareutbildning av befintliga.
  • Skapa mervärde för tidigare UF-elever genom nätverk för alumner. UF vill bidra till att fler stannar kvar i regionen alternativt kommer tillbaka efter studier. 

Nyföretagarcentrum gör nytta

Nyföretagarcentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) har under mer än 25 års tid utvecklat entreprenörskap och nyföretagandet i Sverige. Nyföretagarcentrum är rikstäckande och spelar som huvudaktör för nyföretagandet en viktig roll för att skapa tillväxt i landet. Under förra året fick NyföretagarCentrum Borlänge Gagnef Säter toppbetyg i en utvärdering som rörde kriterierna nytta och nöjdhet bland samtliga 90 Nyföretagarcentrum i Sverige.

En viktig framgångsfaktor för Nyföretagarcentrum är det nätverk av medlemmar med expertkunskaper som kostnadsfritt kan anlitas vid specialfall, exempelvis för skatter, juridik, bokföring och försäkringar. Utöver att ge rådgivning inför företagsstarter och köp av företag har Nyföretagarcentrum Borlänge Gagnef Säter under 2018 slutfört ett mentorprogram samt startat upp ett nytt. Mentorprogrammet genomförs tillsammans med Nyföretagarcentrum i Falun. Varje mentorprogram innehåller cirka 15 par med mentorer.

Kort om Nyföretagarcentrum

  • Fler än 50 procent av de som får rådgivning genom Nyföretagarcentrum är kvinnor.
  • Fler än 30 procent av de som ges rådgivning är under 35 år.
  • 80 procent som startat genom Nyföretagarcentrum är fortfarande aktiva företag. Överlevnaden av de företag som startar genom Nyföretagarcentrum är hög, konkursfrekvensen efter tre år är mindre än 1 procent.
  • Driver ClubEget tillsammans med Nyföretagarcentrum i Falun med träffar, nätverk och föreläsningar inom kunskapsområden som nyföretagare har nytta av. Under 2018 har 21 träffar arrangerats med över 240 deltagare.

Borlänge kommuns finansiering av Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum

Borlänge är en av 15 dalakommuner tillsammans med Region Dalarna som är med och finansierar Ung Företagsamhets verksamhet. Ung Företagsamhet i Borlänge får totalt 208 000 kronor under tre år, åren 2019-2021. 

Borlänge kommun med och finansierar Nyföretagarcentrum Borlänge Gagnef Säter med 255 000 kronor för år 2019.