Snart start för en av de största byggnationerna i Borlänge - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Snart start för en av de största byggnationerna i Borlänge

Nu ska detaljerna kring utformningen tas fram för den nya förskolan, äldreboendet, verksamhetslokalerna och trygghetsbostäderna som ska byggas i Gylle.

– Äntligen är vi ett steg närmare byggnationen. Det här projektet är viktigt för Borlänge. Kommunen växer och vi ser ett ökat antal äldre. När jag pratar med företrädare för pensionärsorganisationerna får jag höra att alla inte når upp till kraven för att bo på äldreboende. Därför finns det en stor önskan om att kunna bo på trygghetsboenden, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. 

Detaljplanen för projekt Gylle har vunnit laga kraft och nu är det dags för nästa fas. Flera verksamheter är med i den omfattande planeringen av byggnationen, som är en av de största i Borlänge på många år. Nu ska underlag till bygglov arbetas fram, byggentreprenör ska upphandlas och därefter kan spaden sättas i marken. Byggnationen beräknas vara klar 2019/2020.

De cirka 54 nya trygghetsbostäderna ska byggas av Svenska Vårdfastigheter AB, ett bolag inom Magnolia Bostad koncernen. Bostäderna byggs i anslutning till den nya förskolan, äldreboendet och lokalerna för hemtjänst och daglig verksamhet. Genom att bygga på det här sättet kan samverkan mellan olika verksamheter skapas där man samtidigt kan nyttja lokaler och funktioner tillsammans.

– Vi ser en stor potential i Borlänge och investerade tidigt i regionen. Det är därför mycket tillfredsställande att se att vårt ihärdiga arbete tillsammans med Borlänge kommun nu ger resultat. Vi ser fram emot att realisera vår gemensamma vision kring Gylle, ett hus fyllt av viktiga samhällsfunktioner i samverkan, för såväl unga som äldre, säger Petter Hallenberg VD, Svenska Vårdfastigheter AB.

Trygghetsboende är en boendeform med fokus på trygghet. Bostäderna kommer att vara funktionellt utformade med gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det kommer även att finnas en så kallad bovärd på angivna tider.

I dialog med Svenska Vårdfastigheter ser man nu över möjligheten att införa kylande system i byggnaderna.

– Sommarens extrema värme påverkade många, inte minst de som bor och jobbar inom äldreomsorgen. Det har blivit tydligt att vi måste ha något system som kan kyla våra verksamhetslokaler, så att det går att vistas och arbeta under de förhållanden som vi upplevt nu i sommar, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nu tas utformningen fram för den nya förskolan, äldreboendet, verksamhetslokalerna och trygghetsbostäderna som ska byggas i Gylle

Bild: Från vänster, Petter Hallenberg VD, Svenska Vårdfastigheter AB, Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande, Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Mari Jonsson (S), barn- och bildningsnämndens ordförande går igenom planerna för byggnationerna i Gylle.

Byggnationer i Gylle

Trygghetsboende
Ett boende för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Boendet hyr eller köper man på eget initiativ.

Gylle
Den planerade nybyggnationen ligger i området Gylle cirka 2 kilometer från centrum med närhet till bland annat skola och vårdcentral.

Byggprojekt i Borlänge: Gylle

Ny förskola, äldreboende, trygghetsboende och lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet planeras att byggas i projektet Gylle. Byggnationen planeras under 2019/2020 och beräknas vara klar för inflyttning hösten 2021.