Stora byggplaner för Borlänges allmännytta - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Stora byggplaner för Borlänges allmännytta

Borlänges kommunala bostadsbolag, AB Stora Tunabyggen, gjorde år 2017 ett resultat på plus 100 miljoner kronor. En stor del av vinsten härrör från de gemensamma fastighetsförsäljningar som gjordes för kommunkoncernen under föregående år och som Tunabyggens styrelse också enigt beslutade att genomföra.

Då beräknades vinsten av försäljningen till 20 mkr för Tunabyggens del.  Nu föreslås istället 71 mkr behållas i Tunabyggen medan 29 mkr delas ut till kommunkoncernens moderbolag Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB (BKF) som en buffert. Bufferten ska användas för att underlätta framtida behov utifrån koncernens totala bostadsförsörjningsansvar. 

 – Bufferten är till för våra bolag och för att vi ska kunna fortsätta utveckla bostadsutbudet i Borlänge. Behovet får styra var resurserna gör bäst nytta för de bolagsgemensamma insatserna, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun och ordförande i BKF. 

Behovet av fler bostäder i Borlänge är stort och Tunabyggen har en ambitiös plan för nyproduktion och renoveringar under kommande år.  Målet är att skapa 60-80 nya bostäder varje år.

– De 71 mkr som stannar i Tunabyggen stärker våra investeringsmöjligheter. Tack vare bufferten får vi dessutom en långsiktig stabilitet och kan möta framtida gemensamma behov bättre. Detta är en bra och ansvarsfull lösning, säger Olle Rigborn (S), ordförande i Tunabyggens styrelse. 

Frågan om utdelningen till BKF behandlades vid Tunabyggens styrelsemöte den 5 mars. Formellt gäller dock att ägaren avgör frågan vid bolagsstämman i maj. Innan dess ska ärendet passera kommunstyrelsen den 27 mars och kommunfullmäktige den 10 april.