Tillsvidareanställda erbjuds förmånscykel - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Tillsvidareanställda erbjuds förmånscykel

Nu erbjuder Borlänge kommun sina medarbetare som är tillsvidareanställda att hyra en förmånscykel till ett bättre pris genom bruttolöneavdrag.

Som ett led i kommunens hälsofrämjande arbete med att sänka sjukskrivningstalen, möta miljömålen för ett klimatsmart resande, erbjuds tillsvidareanställda att hyra en förmånscykel.

– Under 2017 såg vi en minskning av sjukfrånvaron. Vi har nu sett en ökning under de första månaderna i år. Det här kan bidra till en fortsatt insats för bättre hälsa hos kommunens medarbetare, säger Lars Ivarsson (S), kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Borlänge kommun har i ett första skede upphandlat ett begränsat antal cyklar, för att testa och utvärdera om det upplevs vara en attraktiv förmån för de anställda. Den leverantören som vann upphandlingen är Cykelcentrum i Borlänge AB.

– Det är glädjande att det regionala näringslivet har möjlighet att vinna upphandlingar. Genom den här förmånen tror vi att fler väljer cykeln som ett klimatsmart färdmedel. Borlänge är en cykelvänlig kommun och det ska vara enkelt för våra medarbetare att ta sig till och från jobbet, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Alla medarbetare som är tillsvidareanställda har möjlighet att anmäla intresse, urval kommer att ske genom först till kvarn där medarbetare inom sociala sektorn och kost och lokal är prioriterade i den första omgången.

– Prioriteringen grundar sig i att sjukfrånvaron är högst inom de verksamheterna. Nästa upphandling planeras ske i höst, utan begränsning i antal cyklar. Det innebär att alla som vill kommer att ges möjlighet att hyra en förmånscykel, säger Lars Ivarsson (S), kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Förmånscykel

Borlänge kommun tecknar ett avtal för förmåncykel mot bruttolöneavdrag med leverantören Cykelcentrum i Borlänge AB. Avtalet gäller i 36 månader. Därefter bestämmer medarbetarna själv om de vill köpa ut cykeln för rådande marknadspris eller lämna tillbaka den. De levererar cyklar såväl som service och tillbehör, till ett lägre pris än vad en vanlig konsument kan få i butik.

Förmånscykel är enligt skattereglerna en skattepliktig förmån. Bruttolöneavdraget minskar den anställdes underlag till a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning och pension. Upplägget innebär ingen ökad kostnad för kommunen.