Eldningsförbud är hävt i hela Dalarna - Borlänge kommun
Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Eldningsförbud är hävt i hela Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna häver det länsövergripande eldningsförbudet från den 25 juli i år.

Uppdatering måndag 13 augusti

Länsstyrelsen häver eldningsförbudet i Dalarna.  Efter dialog med länets räddningstjänster gör Länsstyrelsen bedömningen att brandrisken i Dalarna nu är på så låga nivåer, att myndigheten kan häva det länsövergripande eldningsförbud som har legat sedan den 25 juli i år.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats 

Uppdatering torsdag 2 augusti

Grillning på egen tomt tillåts – eldningsförbudet kvarstår.
Räddningstjänsten Dala Mitt har beslutat om undantag från det totala eldningsförbudet som fortfarande gäller i hela länet. I Borlänge kommun är det nu tillåtet att laga mat (grilla) utomhus på sin egen tomt och att utföra heta arbeten utomhus inom tätbebyggt område.

På Räddningstjänsten Dala Mitts webbplats kan du läsa mer

Eldningsförbud 25 juli

Den 25 juli beslutade Länsstyrelsen Dalarna om skärpt förbud mot eldning utomhus i Dalarnas län. Det innebär:

Eldningsförbud råder utomhus i Dalarnas län. Förbudet omfattar alla platser, inklusive egen tomt och inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

Förbudet gäller till och med den 30 september 2018, eller till den dag länsstyrelsen beslutar att upphäva den tillfälliga föreskriften.

In english

The ban came into force on July 25th and includes all outdoor areas (including own plot) and includes all types of grills, camping kitchens and other open flames.

Länsstyrelsen Dalarna:

Mer information/more information

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap):

Information på flera språk/information in several languages

Vad innebär eldningsförbudet?

Frågor och svar om eldningsförbudet/FAQ about the fire ban