Vårpremiär för utlåning av kommunens elcyklar - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Vårpremiär för utlåning av kommunens elcyklar

Låna en elcykel kostnadsfritt – nu finns det fem olika varianter av cyklar att välja mellan!

Nu utökas utlåningen av elcyklar. Nytillskotten är två lastcyklar och en elcykel med cykelvagn. En av de nya cyklarna är en eldriven lastcykel där så mycket som fyra barn får plats. 

– Satsningen ska få fler att välja cykeln framför bilen i vardagen. Cykeln genomgår just nu en sorts revolution. Marknaden utvecklas hela tiden och lastcyklar blir allt vanligare. Med eldrift och större lastutrymmen kan cykeln överträffa bilen i ännu fler avseenden. Just nu känns de här nya cyklarna ganska spexiga, men snart kommer de finnas överallt, säger Salomon Abresparr, hållbarhetsutvecklare i Borlänge kommun. 

Bland de nya cyklarna finns en större lastcykel på tre hjul, som kan bära 100 kg lastvikt med plats upp till fyra barn. Det finns också en mindre och smidigare lastcykel med plats för två barn och en cykel med cykelvagn. Alla har elassistans för att underlätta i uppförsbackar och motvind. 

– Förhoppningen med utlåningen är att fler ska få upp ögonen för de nya cyklarna som en hjälp i vardagen. Borlängeborna ska få möjligheten att se hur det fungerar att cykla med elcykel med lastmöjlighet. Allt från hämtning och lämning av barn till storhandling. Vi behöver resa mer hållbart i Borlänge och vi hoppas att cykelutlåningen kan vara en del av det, säger Elina Brodén (MP), kommunalråd.

Att cykla är bra för både hälsan, klimatet och luftkvaliteten. Översiktsplanen för Borlänge säger att kommunen ska satsa mer på cykel, gång och kollektivtrafik, särskilt för de korta resorna. 

– I Borlänge ska det vara enkelt att leva utan bil, säger Elina Brodén (MP). 

De tre nya cyklarna är bokningsbara från och med onsdag 18 april.

Låna en elcykel

OBS! Just nu går det inte att boka elcyklarna på grund av service och underhåll.