Borlänge kommuns logotyp

Nyhetsbrev OBO

Hej!

Just nu är det mycket halt ute och därför vill vi påminna dig om att alla anställda inom ordinärt boende/hemtjänst ska använda broddar som skyddsutrustning vid halt väglag.

Nytt år och en ny sommar framför oss, och även om det känns lite avlägset är det redan nu dags att fundera på sommaren. Vill du jobba hos oss även i sommar? Du som redan jobbar som timvikarie hos oss behöver inte skicka in en ny ansökan, utan önskar du jobba under sommaren tar du kontakt med den chef som ansvarar över den arbetsplats du är intresserad av att jobba vid.

Planera din tillgänglighet

Som vikarie hos oss har du fördelen att själv välja när du vill och kan arbeta genom att lägga kalender i Swedetime. Lägg dig röd när du inte kan jobba och grön när du kan jobba. Endast enstaka dagar får vara vita/blanka. Planera din tillgänglighet ordentligt så att du verkligen kan jobba när du är tillgänglig. Ligger du tillgänglig för jobb så ska du vara kontaktbar och kunna ta dig iväg till jobbet så snart som möjligt. Vi behöver kunna lita på att din kalender stämmer och därmed kunna nå dig även tidigt på morgonen om det finns behov. Så fort du får en bokning från oss så har du en anställning som är bindande. Det betyder att du alltså inte kan ringa och avboka ett pass hur som helst. Sköter du inte din kalender ordentligt så kan det påverka din intermittenta anställning.

Delegering

Vi vill påminna om att det är otroligt viktigt att du har koll på när din delegering går ut. Delegeringen måste förnyas varje år och det är ditt eget ansvar att förnya delegeringen i tid. Sommaren är en känslig tid och det är viktigt att din delegering är giltig då så se till att uppdatera den i god tid inför sommaren. Om du inte vet när din delegering går ut så kan du höra av dig till oss på bemanningen antingen via telefon eller mail.

Du når oss som vanligt på:

htjbemanning@borlange.se

0243-64766

0243-73988

0243-66089

Rutiner oväntade dödsfall

Inom detta yrke händer det att man är med oväntade dödsfall. Det är bra om du känner till hur rutinerna ser ut när/om detta inträffar så därför ber vi dig läsa på nedan om detta så du är förberedd om det skulle hända dig. För mer information kan du läsa i kvalitetshandboken på insidan.

Instruktion vid dödsfall i ordinärt boende

Ansvaret för omhändertagande av avliden person följer hälso- och sjukvårdsansvaret.

Hemtjänstens ansvar upphör i samband med att döden inträtt. Ansvaret övergår till sjukvården att konstatera dödsfallet, märka patient samt att meddela närstående, som står för kontakt med begravningsbyrå. För avlidna som är inskrivna hemsjukvård/palliativa teamet har de ansvar att bistå/ge råd gällande omhändertagandet, se nedan.

Vi skiljer på person som är inskriven i hemsjukvården, som inte är inskriven i hemsjukvården eller inskriven i Palliativa teamet.

Inskriven i hemsjukvården

Väntat dödsfall

Omvårdnadspersonalen kontaktar vid dödsfall hemsjukvårdens distriktsköterska/sjuksköterska.

Distriktssköterskan/sjuksköterskan kontaktar läkare efter överenskommelse.

Oväntat dödsfall

Omvårdnadspersonal kontaktar tjänstgörande sjuksköterska (hemsjukvård eller joursjuksköterska enligt rutin) som i sin tur rådgör med ansvarig läkare. Sjuksköterskan ger besked till personalen om fortsatta åtgärder avseende konstaterande av dödsfall, kontakt med anhöriga osv.

Sjuksköterskan kontaktar läkare inom hemsjukvården dagtid, då läkaren är i tjänst. I annat fall kontaktas jourläkare. Läkare avgör om polis skall tillkallas

Sjuksköterskan kommer överens med omvårdnadspersonalen om vilka åtgärder som skall vidtas.

I de fall personalen inte får kontakt med sjuksköterskan, ring 112.

Ej inskriven i hemsjukvården

Då omvårdnadspersonalen hittar en person avliden i ordinärt boende: Ring 112.

Tala om att ni ringer från Borlänge kommun och arbetar inom ordinärt boende/hemtjänst.

Beskriv situationen.

Vidta inga åtgärder gällande omhändertagande av den avlidna personen innan konstaterande är gjort. Det är alltid en läkare som ska konstatera att en person är avliden i dessa fall.

Ha en kommunikation med läkare/sjuksköterska eller närstående om det fortsatta omhändertagandet efter konstaterande.

 

Hälsningar Hemtjänstbemanningen

Kontaktuppgifter OBO

E-post:
htjbemanning@borlange.se

Telefon:
0243-64766 - Öppen alla vardagar 6.30.15.00
0243-73988 - Öppen alla vardagar 6.30-15.00
0243-66089 - Öppen alla vardagar 6.30-15.00 + helger/röda dagar 6.30-13.45