Borlänge kommuns logotyp

Nyhetsbrev OBO

Hej på dig!

Nu är sommaren slut och vi tar nya tag inför hösten! Stort tack till dig som jobbat och stått i! Ni är många som gått på schema i sommar och nya timvikarier har kommit till oss på bemanningen. Men nu har hösten gjort sitt intrång med lite kallare morgnar och fina, klara dagar.

Lägg kalender i Swedetime

Med det sagt behöver vi dig som timvikarie att lägga kalender i Swedetime. Lägg dig röd om du inte kan jobba och grön om du kan jobba. När du inte lägger kalender kommer vi att skicka förfrågningar till dig om du kan jobba. Svara då J eller N på dessa så vi får ett bra flöde i bokningarna.

Om du INTE läst manualen för Swedetime som vi skickade till ditt mejl när vi öppnade din kalender så är det hög tid att du går in och gör det.

Påminnelse om sekretess

Vi vill påminna om att alla som är verksamma inom vård och omsorg är skyldiga att följa reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Om du bryter mot sekretessbestämmelserna kan du ställas till ansvar enligt brottsbalkens bestämmelser om brott mot tystnadsplikten. Om du vill uppdatera dig om vad tystnadsplikten innebär så kan du hitta information på insidan eller fråga på arbetsplatsen.

Frånvaro- och sjukanmälan

När du som timvikarie blir sjuk och är bokad på arbete så behöver du enbart ringa till gruppen/grupperna som du är bokad för. De i sin tur ska ringa bemanningen för att anmäla din frånvaro. Kom ihåg att meddela om det är VAB, så vi kan lägga in rätt frånvaroorsak i lönesystemet. Då vi fortfarande lever i pandemi i och med covid-19 så meddela även om du har symtom när du sjukanmäler dig till gruppen. Om du är sjuk i flera dagar så ring gruppen och anmäl detta så fort som möjligt. Du måste prata med en person när du ringer för att anmäla frånvaro. Att tala in på telefonsvarare är inte tillåtet!

Kontakt

Vi vill även påminna om att det finns två telefonnummer till hemtjänstbemanningen:

0243-660 89

0243-739 88

Vi finns på plats alla dagar om året!

Hälsningar Linda, Annelie och Emmy