Borlänge kommuns logotyp

Tillgänglighetsredogörelse

Borlänge kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

 • hur webbplatsen borlange.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss via vårt servicecenter.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • En del dokument är inte tillgängliga.
 • På ett fåtal sidor är element-ID inte unikt. Detta kan skapa problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll.
 • Stilmallar användas för att generera en del innehåll. Detta kan skapa problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll.
 • Hård radbrytning finns i listor och stycken vilket kan störa uppläsningen för skärmläsaranvändare.
 • En del filmer saknar syntolkning.

Filmer från kommunfullmäktige

Borlänge kommun direktsänder webb-tv från kommunfullmäktiges sammanträden. Filmerna publiceras på webben borlange.se.

Enligt lagen tillgänglighet till digital offentlig service ska webbsändningar som sparas längre än 14 dagar textas och syntolkas inom 14 dagar från och med den 23 september 2020. Webbsändningarna textas i efterhand.

Att syntolka våra filmer är oskälig betungade för vår verksamhet. Vi har i dagsläget ingen praktisk lösning på hur det omfattande arbete som syntolkning av sparade webbsändningar av kommunfullmäktige innebär.”

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men det undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Dokument som publicerades före den 23 september 2018
 • Direktsändningar
 • Filmer publicerade före 23 september 2020, som ej är aktuella längre.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör regelbundna testningar av tillgängligheten på borlange.se. Vår leverantör har utgått från kraven i webbriktlinjerna när den nya versionen lanserades i oktober 2021.