Borlänge kommuns logotyp

Tillgänglighetsredogörelse

Borlänge kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

 • hur webbplatsen borlange.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss via vårt servicecenter.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • En del dokument är inte tillgängliga.
 • På ett fåtal sidor är element-ID inte unikt. Detta kan skapa problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll.
 • Stilmallar användas för att generera en del innehåll. Detta kan skapa problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll.
 • Hård radbrytning finns i listor och stycken vilket kan störa uppläsningen för skärmläsaranvändare.
 • En del filmer saknar syntolkning.

Oskäligt betungande anpassning

Borlänge kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Filmer från Kommunfullmäktige. Våra filmer från Kommunfullmäktige är inte textade. Vi hänvisar i dagsläget till kallelse med handlingar inför kommunfullmäktige och protokoll för kommunfullmäktige som tas fram efter mötet.

Bakgrund till beslutet "Filmer från kommunfullmäktige"

Våra filmer från kommunfullmäktiges sammanträden är för tillfället tyvärr inte tillgängliga, eftersom de inte är textade eller syntolkade. I Lagen om digital offentlig service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (även kallad webbtillgänglighetsdirektivet) framgår att videos som publiceras ska vara tillgängliga. Lagen säger också att en offentlig aktör, som Borlänge kommun, inte behöver uppfylla kraven på tillgänglighet om det är oskäligt betungande att göra det. Här nedan beskriver vi varför vi inte gör filmer från kommunfullmäktige tillgängliga.

Det finns inga fasta tidsramar för hur länge ett kommunfullmäktige kan pågå. Under 2020 (trots förkortad dagordning på grund av covid-19) sändes cirka 30 timmar från kommunfullmäktiges sammanträden.

Beräkningar visar att det krävs cirka tre arbetsdagar att texta ett sammanträde som pågår två timmar. Någon offert för att anlita utomstående saknas men enligt siffror från några olika företag i branschen kostar en film som är fyra timmar lång mellan cirka 7 000-26 000 kronor att texta.

I dagsläget finns det webbsidor som automatiskt genererar textning till film. Trots att verktyg är kostnadsfritt, effektivt och användarvänligt behöver texten alltid justeras i efterhand. Borlänge kommun har testat använda verktyget till ett 15 minuter långt digitalt möte. Då krävdes cirka fem timmar av efterjustering för att texten skulle bli korrekt och begriplig.

Eftersom Borlänge kommun i dagsläget inte har resurser eller ekonomi att texta eller syntolka kommunfullmäktiges sammanträden finns två alternativ:

 1. Borlänge kommun sprider kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand utan undertexter och syntolkning.
 2. Borlänge kommun tar bort filmerna från webbplatsen. Alternativet innebär att ingen får möjlighet att se sammanträdena i efterhand.

Lagen om digital offentlig service anger att när konsekvensen blir att videon inte kan spridas till någon eller att det på annat sätt ger fler negativa konsekvenser än positiva, så ska den inte göras.

Med anledning av ovanstående hänvisar vi istället till:

 • Kallelse med handlingar inför kommunfullmäktige.
 • Protokoll för kommunfullmäktige som tas fram efter mötet.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men det undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Dokument som publicerades före den 23 september 2018
 • Direktsändningar
 • Filmer publicerade före 23 september 2020, som ej är aktuella längre.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör regelbundna testningar av tillgängligheten på borlange.se. Vår leverantör har utgått från kraven i webbriktlinjerna när den nya versionen lanserades i oktober 2021.