Borlänge kommun

Tillgänglighetsredogörelse

Borlänge kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

 • hur webbplatsen borlange.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss via vårt servicecenter.

Kontaktuppgifter till servicecenter

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Publicerade dokument

 • Arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra publicerade dokument pågår.

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll

 • Fel: Element-ID är inte unikt på ett fåtal sidor
  Nivå A: 1.3.1 Information och relationer
  Felet uppstår när kontaktboxen och feedbackboxen har samma person.

Oskäligt betungande anpassning

Borlänge kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Filmer från Kommunfullmäktige
  Våra filmer från Kommunfullmäktige är inte textade.
  Vi hänvisar i dagsläget till de protokoll som tas fram efter mötet.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men det undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Dokument som publicerades före den 23 september 2018
 • Direktsändningar
 • Filmer publicerade före 23 september 2020, som ej är aktuella längre.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av borlange.se samt att vår leverantör har utgått från kraven i webbriktlinjerna när den nya versionen lanserades i april 2020.