Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Omsorg och hjälp

I olika omfattning och i olika skeden av livet behöver vi människor stöd, hjälp och omvårdnad på olika sätt. Äldre- och funktionshinderomsorg samt socialtjänst är till för dig.

Hitta snabbt

Akut hjälp och telefonnummer

Här hittar du kontaktuppgifter till socialjour, kvinno- och mansjour och andra stödorganisationer.

Ansök om försörjningsstöd digitalt

Här kan du söka och följa ditt försörjningsstödsärende digitalt.

Information om stöd och hjälp till barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn/din ungdom dåligt?

Äldreomsorg

Äldreboenden och stöd till äldre i Borlänge kommun.

Funktionsnedsättning

Mer information om boenden och stöd för dig med funktionsnedsättning.

Familj, barn och ungdom

Ungdomsmottagning, familjerådgivning, barn som far illa.

Ekonomi, försörjningsstöd

Läs om mer om olika stöd som du kan få.

Sidan senast uppdaterad