Borlänge kommuns logotyp

Akut hjälp och krishantering

Här hittar du information om vart du kan vända dig när du eller dina anhöriga är i behov av akut stöd och hjälp. Se även länkarna längst ned på sidan. Kontakta alltid SOS alarm - ring 112, om du är i akut behov skydd eller stöd.

112 - akut nödsituation

I en nödsituation då det är fara för liv, egendom eller miljö ringer du 112. Det är samma nummer i hela Sverige. Du får hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14 - polisen, om du inte behöver akut hjälp.

114 14 är polisens nummer för ärenden som inte är akuta. Du kan göra polisanmälan, lämna tips och upplysningar.

113 13 - information om allvarliga olyckor

113 13 är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Hit ringer du för information om olyckor och kriser som översvämningar och sjukdomsutbrott.

Socialtjänstens jour

Till socialtjänstens jour kan du ringa på kvällar, nätter och helger om du behöver hjälp. För att nå socialtjänstens jour ringer du 112 och ber att få bli kopplad till socialjouren i Dalarna.

Telefon: 112
Telefontid: Måndag-fredag 16-08. Lördag, söndag och helgdag 00-24.

Sociala problem dagtid

Under dagtid kontaktar du Borlänge kommun genom Servicecenter, se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Hot och våld

Stöd för den som är utsatt för våld eller lever med hot. Du kan få praktisk hjälp och skydd när det är akut.

Stödtelefoner och jourer

1177 Vårdguiden - sjukvårdsrådgiving

1177 Vårdguiden har information och tjänster för din hälsa. Via telefonnummer 1177 kan du få prata med en sjuksköterska dygnet runt.

Ring Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Här hittar du information hos 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kris, krishantering, POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Vid akuta händelser som olyckor erbjuder POSOM-gruppen ett stöd för de som varit inblandade eller som av andra anledningar påverkats av olyckan. Det sker i form av medmänsklighet, förståelse och ansvar för andra. Gruppen kan vid behov förmedla professionell hjälp.

I gruppen ingår representanter för ambulans, kyrka, polis, räddningstjänst och socialförvaltning. POSOM-gruppen nås vid behov via SOS Alarm, tfn 112, eller via Polisen tfn 114 14.

Stödtelefoner och jourer.

SOS alarm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.