Borlänge kommun

Stödtelefoner och jourer

Nedan finner du stödtelefoner och jourer dit du kan ringa för att få hjälp och rådgivning om kränkningar, hot och våld.

VID AKUT FARA, RING 112

Kvinnofridsrådgivningen, Borlänge

Kvinnofridsrådgivningen vänder sig till dig som är kvinna och har varit utsatt eller är utsatt för hot, kränkningar, fysiskt, psykiskt och /eller sexuellt våld av någon som står dig nära. Du som är anhörig eller vän till någon som utsätts för kränkningar i en nära relation kan också få rådgivning.

Du är inte ensam. Det finns hjälp att få!

Kvinnofridsrådgivningen, Borlänge
Telefon: 0243-666 40 (dagtid på vardagar)
E-post: kvinnofrid@borlange.se
valdinararelationer@borlange.se

Kvinnojouren, Borlänge

Kvinnojouren, Borlänge, har anställda som arbetar dagtid under vardagar och ideellt engagerade jourkvinnor under helger. Vi som arbetar i Kvinnojouren Borlänge har en bred kunskap om mäns våld mot kvinnor och kompetens inom bland annat KBT, traumabehandling, motiverande samtal (MI) och sorgebearbetning.

Kvinnojouren, Borlänge
Telefon: 0243-814 01 (dagligen kl. 9-12 och 13-16 )
E-post: borlange@roks.se

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Borlänge Kommun är knuten till en gemensam socialjour i Dalarnas län. Socialjouren arbetar vardagar efter klockan 16:00 samt helger och storhelger. För att nå socialjouren ringer du 112 och ber att få bli kopplad till socialjouren i Dalarna.

Via länken nedan hittar du en PDF med information om vilka extra öppettider som gäller under året.

Socialjourens extra öppettider 2024 Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Stödtelefoner och jourer

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ger stöd till den som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp, men även till närstående eller för dig som är yrkesverksam. Öppen dygnet runt. Om du inte talar svenska eller engelska är det möjligt att få tillgång till tolk på många andra språk. Meddela vilket språk du vill tala och vänta sedan kvar i samtalet medan vi kontaktar tolkservice. Det kan ta upp till tio minuter innan tolkningen kan börja.

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-50 50 50
Tider: Dygnet runt

Brottsofferjouren
Telefon: 116 006 (nationell telefoncentral, alla dagar kl. 9.00-19.00)
Telefon: 070-625 65 80 (Mellersta Dalarna)
E-post: info@mdalarna.boj.se (Mellersta Dalarna)

Terrafem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Terrafem är Sveriges nationella jourtelefon för kvinnor som inte pratar svenska. Om du är utsatt för hot och/eller våld kan du få stöd och råd på över 40 olika språk.

Terrafem is an organisation working for women who are victims of violence and/or threats. If you call Terrafem you can get help in 40 different languages.

Terrafem
Telefon: 020-52 10 10 (vardagar kl. 9.00-18.00)

Somaya kvinno- och tjejjour - För ett liv fritt från våld Länk till annan webbplats.

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext.

Somaya kvinno- och tjejjjour
Telefon: 020-81 82 83 (vardagar: 09:00-16:00)

Fempowerment kvinno- och tjejjour
Telefon: 020-33 99 00
Webb: fempowerment.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GAPF - Riksorganisationer mot hedersvåld
Telefon: 08-711 60 32 (dagtid) 070-000 93 28 (övrig tid)
E-post: stodjour@gapf.se

Nationella stödtelefonen för yrkesverksamma gällande hedersrelaterat våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Östergötlands nationella telefon för att stödja enskilda yrkesverksamma och nationella myndigheter i deras arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Öppen vardagar kl. 09.00-16.00.

Nationella stödtelefonen för yrkesverksamma gällande Hedersrelaterat våld
Telefonnummer: 010-223 57 60

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Borlänge Kommun är knuten till en gemensam socialjour i Dalarnas län. Socialjouren arbetar vardagar efter klockan 16:00 samt helger och storhelger. För att nå socialjouren ringer du 112 och ber att få bli kopplad till socialjouren i Dalarna.

Via länken nedan hittar du en PDF med information om vilka extra öppettider som gäller under året.

Socialjourens extra öppettider 2024 Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Stödtelefoner och jourer

Hit kan du som man vända dig om du:

  • Är utsatta för våld i en nära relation
  • Utövar våld i en nära relation
  • Närvarat vid våld i en nära relation

Socialtjänsten
E-post: valdinararelationer@borlange.se

Mansjouren
Telefon: 08-30 30 20

Manscentrum
Telefon: 08-643 11 83
E-post: kriscentrum@manscentrum.se

Hit kan du som man vända dig om du blir utsatt för våld i en nära relation.

Brottsofferjouren
Telefon: 116 006 (nationell telefoncentral, alla dagar kl. 9.00-19.00)
Telefon: 070-625 65 80 (Mellersta Dalarna)
E-post: info@mdalarna.boj.se (Mellersta Dalarna)

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Borlänge Kommun är knuten till en gemensam socialjour i Dalarnas län. Socialjouren arbetar vardagar efter klockan 16:00 samt helger och storhelger. För att nå socialjouren ringer du 112 och ber att få bli kopplad till socialjouren i Dalarna.

Via länken nedan hittar kan du en PDF med information om vilka extra öppettider som gäller i under året.

Socialjourens extra öppettider 2024 Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsmottagning och elevhälsa, Borlänge

Ungdomsmottagningen, Borlänge
Telefon: 0243-49 77 23
Tider: Ungdomsmottagningens öppettider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsan
Du som är ung och går i skolan kan alltid kontakta din skolas elevhälsa för att få råd och stöd. Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du söka kontakt via kommunens servicecenter: 0243-740 00 eller kommun@borlange.se

Stödtelefoner och jourer för barn och unga

BRIS för barn och unga
Telefon: 116 111
Tider: Dagligen kl. 09.00-12.00 +14.00-21.00

Unga relationer - chat
Anonym chat för dig under 20 år.
ungarelationer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GAPF - Riksorganisationer mot hedersvåld
Telefon: 08-711 60 32
E-post: stodjour@gapf.se

  • Ingen giltig användare vald.