Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Akut hjälp och krishantering

Här hittar du information om vart du kan vända dig när du eller dina anhöriga är i behov av akut stöd och hjälp. Se även länkarna längst ned på sidan. Kontakta alltid SOS alarm - ring 112, om du är i akut behov skydd eller stöd.

Lämna sidan snabbt

Om panikknappen

Här hittar du telefonnummer till olika stödorganisationer

Kris, krishantering, POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Vid akuta händelser som olyckor erbjuder POSOM-gruppen ett stöd för de som varit inblandade eller som av andra anledningar påverkats av olyckan. Det sker i form av medmänsklighet, förståelse och ansvar för andra. Gruppen kan vid behov förmedla professionell hjälp.

I gruppen ingår representanter för ambulans, kyrka, polis, räddningstjänst och socialförvaltning. POSOM-gruppen nås vid behov via SOS Alarm, tfn 112, eller via Polisen tfn 114 14.

 

Stödtelefoner och jourer

Mer information för dig som behöver stöd i en utsatt situation.

Akuta psykiska problem

För information för dig som mår psykiskt dåligt.

Sidan senast uppdaterad