Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Kvinnojouren Borlänge
Telefon: 0243-814 01
Dela sidan på sociala medier

Akut hjälp

Här hittar du information om vart du kan vända dig när du eller dina anhöriga är i behov av akut stöd och hjälp. Se även länkarna längst ned på sidan. Kontakta alltid SOS alarm - ring 112, om du är i akut behov skydd eller stöd.

Lämna sidan snabbt

Om panikknappen

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Borlänge Kommun är knuten till en gemensam socialjour i Dalarnas län. Socialjouren arbetar vardagar efter klockan 16:00 samt helger och storhelger. För att nå socialjouren ringer du via 112. .

Kvinnojour

Här kan du få hjälp om du känner dig hotad eller har blivit utsatt för våldsamma handlingar. Scrolla ned på sidan, eller klicka här för mer information.

Mansjour

 Är du man och är utsatt för hot eller våld? Scrolla ned på sidan eller klicka här för mer information.

Brottsofferjour

Brottsofferjouren i Borlänge, Gagnef och Säter ger stöd och vägledning till brottsutsatta personer.

Det kan vara stödsamtal, vittnesstöd, information om rättsprocessen, stöd vid myndighetskontakter, information om rätten till skadestånd.

BRIS, barnens hjälptelefon

Barnens hjälptelefon är till för barn upp till 18 år. Dit kan du ringa om vad som helst och du behöver inte säga vem du är. Telefonnumret är 116 111.

Du får prata med en kurator om det du funderar mycket eller behöver hjälp och stöd. Det är gratis att ringa till BRIS och ditt nummer syns inte på deras telefoner. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt till BRIS. Om du vill kan du också chatta eller mejla till vuxna på BRIS-mejlen.

Kris, krishantering, POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Vid akuta händelser som olyckor erbjuder POSOM-gruppen ett stöd för de som varit inblandade eller som av andra anledningar påverkats av olyckan. Det sker i form av medmänsklighet, förståelse och ansvar för andra. Gruppen kan vid behov förmedla professionell hjälp.

I gruppen ingår representanter för ambulans, kyrka, polis, räddningstjänst och socialförvaltning. POSOM-gruppen nås vid behov via SOS Alarm, tfn 112, eller via Polisen tfn 114 14.

 

Kvinnojour

Mer information för dig som blir hotad eller utsatt för våld.

Akuta psykiska problem

För information för dig som mår psykiskt dåligt.

Sidan senast uppdaterad