Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Akuta psykiska problem

Här hittar du information om du eller någon närstående har akuta psykiska problem och behöver hjälp. Ring 112 om du är i akut behov av skydd eller stöd.

Akut psykiatrisk vuxenvård i Dalarna

Kontakta Psykiatriska akutmottagningen.
Telefon: 0225-49 44 00

Akut psykiatrisk barn- och ungdomsvård på kvällstid, nätter och helger

Kontakta BUP:s länsgemensamma enhet i Falun.
Telefon: 023-49 20 70

Sjukvårdsrådgivningen

Öppet dygnet runt för råd och stöd.
Telefon: 1177

Socialtjänsten kan du ringa till under kontorstid för att få råd, stöd och hjälp.
Tfn: 0243-740 00

Nationella hjälplinjen

Psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan ringa för egen del eller om du är orolig för någon i din närhet. Det går bra att ringa via telefon eller texttelefon.

Telefon: 0771-22 00 60
Telefontid: mån-sön 13-22

Sidan senast uppdaterad