Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Kvinnojouren Borlänge
Telefon: 0243-814 01
Kvinnofridslinjen
Telefon 020- 50 50 50
Terrafem
Telefon 020-52 10 10
GAPF
Telefon 08-711 60 32 eller 070-441 10 75
Mansjouren
08-30 30 20
Dela sidan på sociala medier

Kvinnojour

Här hittar du mer information om var du kan vända dig om du känner dig hotad eller om du blir utsatt för våld. Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd skall du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Lämna sidan snabbt

Om panikknappen

Kvinnojouren Borlänge

Hit kan du vända dig om du känner dig rädd, hotad, kontrollerad eller isolerad, har blivit slagen eller utsatt för andra våldsamma handlingar. Vi har skyddat boende. Vårt telefonnummer är 0243-814 01

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och/eller våld. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Vi erbjuder tolkservice på de flesta språk som pratas i Sverige. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Telefonnumret är 020-50 50 50

Terrafem

Terrafem är Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Om du är utsatt för hot och/eller våld kan du här få stöd och råd på över 40 olika språk. 

Terrafem is an organisation working for women who are victims of violence and/or threats. If you call Terrafem you can get help in 40 different languages. Phone: 020-52 10 10

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

GAPF är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. GAPF vänder sig till både flickor/kvinnor och pojkar/män som på ett eller annat sätt är utsatta för- eller berörda av hedersrelaterat våld.

RFSL:S brottsofferjour

RFSL bedriver brottsofferjour. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar,men det behöver inte göra det. Även anhöriga och vänner är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

Sidan senast uppdaterad