Borlänge kommuns logotyp

Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov.

Vi har mycket att erbjuda dig vad gäller insatser både i och utanför hemmet.

I första hand arbetar Borlänge kommun för att man ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv.

Under 2024 sker förändringar inom äldreomsorgen i Borlänge kommun. Förändringarna berör främst personalen på våra äldreboenden och inom hemtjänsten. Våra brukare ska inte påverkas negativt.

Under 2023 genomfördes en omfattande extern granskning av äldreomsorgen i Borlänge. Slutrapporten visade att verksamheten måste förbättras på en rad områden. Utredarna gav förslag på totalt 19 åtgärder.

Arbetar efter en åtgärdsplan

I december tog politikerna i omsorgsnämnden beslut om en åtgärdsplan. Redan i januari togs det första av många beslut som väntas under 2024 och som innebär förändringar.

Målet med åtgärdsplanen är att använda personalens kompetens på bästa sätt för att erbjuda Borlängeborna god vård och omsorg, att arbetsmiljön ska vara god för våra medarbetare och att äldreomsorgen ska få en budget i balans.

Nya scheman och större flexibilitet

Förändringarna handlar bland annat om nya scheman och att personalen ibland kan behöva hjälpa till på andra boenden eller inom andra hemtjänstområden. För att möta eventuell oron pratar vi mycket med vår personal, våra chefer och fackliga representanter.

Borlängebornas behov är vårt fokus

Våra brukare påverkas inte negativt, tvärtom är grundtanken med förändringarna att personalens kompetens ska användas på bästa sätt för att fortsätta erbjuda god vård och omsorg till Borlängeborna. Brukarnas behov står alltid i fokus när vi planerar vår verksamhet, så även vid förändring.

Äldre som bor på ett särskilt boende kommer inte att märka av någon förändring alls. För Borlängebor som har hemtjänst kan det innebära att tidpunkten för vissa insatser behöver ändras. Det sker i så fall efter att brukaren fått information direkt från oss.

Välkommen med dina frågor!

Om du är brukare och har frågor är du alltid välkommen att prata med oss! Ta i första hand kontakt med din kontaktperson eller fasta omsorgskontakt. Du kan också prata med enhetschefen på ditt boende eller inom ditt hemtjänstområde, enklast är i så fall att ringa via kommunens växel 0243-740 00.

Läs mer

Vill du läsa rapporten från den externa granskningen eller mer om omsorgsnämndens beslut? Du hittar mer information via länkarna nedan.

Nyhet om den externa granskningen, publicerad 11 oktober 2023

Protokoll

Handlingar